Юридически науки


Брой 17, 2022г.

Яни Янев, Светлозар Попов - ПРАВОПРИЕМНИК ЛИ Е ИСПЕРИХОВА БЪЛГАРИЯ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПРАВА ПО ДОГОВОРА ОТ 448Г. МЕЖДУ ВИЗАНТИЯ И ХУНСКАТА ИМПЕРИЯ (ВСУ)

Десислава Кузманова Институтът на изпълнението на парични средства от гледна точка на признаването и изпълнението на съдебни решения в държавите членки на Европейския съюз (БСУ)

Брой 16, 2021г.

Yassin Abu Ied, Instiution: Free University of Varna: “CHERNORIZETS HRABAR”, Doctoral Program “International public Law and International Relations, PHD-Student, Master in Law - THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT

Yassin Abu Ied, Instiution: Free University of Varna: “CHERNORIZETS HRABAR”, Doctoral Program “International public Law and International RelationsPHD-Student, Master in Law - PROCEEDINGS BEFORE THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT
Брой 15, 2021г.

Małgorzata Magdalena Cyrych Master of Law Law Firm SALVAR, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warsaw, Poland - CONTEMPORARY POLISH HEALTHCARE SYSTEM REVIEW

Małgorzata Magdalena Cyrych, Master of Law, Law Firm SALVAR, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warsaw, Poland - THE PATIENT RIGHTS IN THE LEGAL CONTEXT OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

YASSIN ABU IED, Free University of Varna: “CHERNORIZETS HRABAR”, Doctoral Program “International public Law and International Relations PHD-Student, Master in Law - THE CONSIDERATION OF MANDATORY STANDARDS BY AN INTERNATIONAL BODY ARBITRARY TRIBUNAL ACCORDING TO THE CODE ON INTERNATIONAL PRIVATE LAW OF SWITZERLAND

Проф. д-р инж. Димитър Йорданов Димитракиев, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Огнян Денчев Костадинов, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КОРАБНИТЕ РЕГИСТРИ И ОТРАЖЕНИЕТО ВЪРХУ СИГУРНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ

Гл. ас. д-р Александра Йовчева Вълчева, Юридически факултет, Университет за национално и световно стопанство - ЕВРОРАЗВОДЪТ: БРЕКСИТ

JACOB RUB, PhD Department of “Security and Safety", VFU "Chernorizets Hrabar" - THE PHENOMENON PROFILE AND OF RESCUE VOLUNTEERISM

JACOB RUB, PhD Department of “Security and Safety", VFU "Chernorizets Hrabar" - PORTRAIT OF ORGANIZATIONAL RESCUE VOLUNTEER AND THEIR PERSONALITY AND MOTIVATION

Брой 14 - 2021

Małgorzata Magdalena Cyrych, Master of Law Law Firm SALVAR, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warsaw, Poland - INFORMED CONSENT IN COMMON LAW MEDICAL CASES

гл.ас. д-р Екатерина Богомилова, катедра “Национална и регионална сигурност”, УНСС - „СПАСЯВАНЕ НА ЖИВОТИ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ“,

гл.ас. д-р Екатерина Богомилова, катедра “Национална и регионална сигурност”, УНСС - „НАУЧЕН ОПИТ В ОБЛАСТТА НА РАЗСЛЕДВАНЕТО НА АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ДОБРОВОЛЦИ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ“

Авнер Саар, Докторант в свободна форма на обучение към, Катедра „Национална сигурност“ при Факултета по информационни науки, Университет по библиотекознание и информационни технологии - РАННИ МЮСЮЛМАНСКИ/ИСЛЯМСКИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕГОВОРИ: „АНАЛИЗ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ПРИ ХУДАЙБИЯ”

д-р Мирослава Йорданова, катедра „МП и ПЕС“, ЮФ, УНСС - БОРБА С МЕЖДУНАРОДНИЯ МОРСКИ ТЕРОРИЗЪМ

проф. д-р Иво Великов ВСУ „Черноризец Храбър“ - ПРЕВОД, ОБРАБОТКА И КОМЕНТАРИ НА ЗАКОНА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНАТА ТАЙНА (с изменения от 29 юли 2018 г.)

Mergaliyev Aslambek - THE MAIN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR THE RECOGNITION OF EVIDENCE AS INADMISSIBLE IN KAZAKHSTAN

Zhumaxanov Yeldos, Deputy Chief for provision of courts’ activity under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan, Candidate of Science in Jurisprudence - LEGAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL CRIMES IN KAZAKHSTAN THROUGH THE PRISM OF NATIONAL LEGISLATION

Д-р Валентина Хорозова, Академия на Министерството на вътрешните работи - ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Проф. д-р Иво Великов - СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОНЯТИЯТА „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“(ИС) И „ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА“(ЗИ)Брой 13 - 2020

Zhumaxanov Yeldos, Deputy Chief for provision of courts’ activity under the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan - THE STATE OF ENVIRONMENTAL CRIME IN KAZAKHSTAN AT THE PRESENT STAGE

С.Ангелов, Б.Дяков, Технически университет – Варна, България - ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА КОРАБОПЛАВАНЕТО ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА КАНАЛИ И РЕКИ ПРИ РЯЗКО ВЛОШАВАНЕ НА ВИДИМОСТТА

Ана Димитрова Ананиева докторант във ВСУ „Черноризец Храбър“, докторска програма „Конституционно право“, Катедра „Правни науки“, секция „Публично-правни науки“ - ТРОЙНАТА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА: СЕМЕЙСТВОТО, ДЪРЖАВАТА, ОБЩЕСТВОТО

Ана Димитрова Ананиева докторант - катедра „Правни науки“, ВСУ „Черноризец Храбър“ - ПРАВАТА НА ДЕЦАТА: КОНСТИТУЦИОННИ ОТРАЖЕНИЯ

Д-р Пламен Николов Богданов Университет по библиотекознание и информационни технологии - ВОЕННАТА СТРАТЕГИЯ НА САЩ ПО ВРЕМЕ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА

Д-р Пламен Николов Богданов Университет по библиотекознание и информационни технологии - ЕВОЛЮЦИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ КОНЦЕПЦИИ НА НАТО

Д-р Пламен Николов Богданов Университет по библиотекознание и информационни технологии - СЪЩНОСТ НА ЕКСПЕДИЦИОННИТЕ ОПЕРАЦИИ И ЕКСПЕДИЦИОННИТЕ СПОСОБНОСТИ

доц. д-р Димитър Узунов ВСУ „Чернорисец Храбър“ - ЯПОНСКИ БОЙНИ ИЗКУСТВА – ФИЛОСОФИЯ НА ИЗТОКА, МИТОВЕ, ЛЕГЕНДИ И РЕАЛНОСТ

доц. Антон Грозданов ВСУ „Черноризец Храбър“ - ЗА НЯКОИ СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРА ЗА КОРАБНО АГЕНТИРАНЕ

доц. Антон Грозданов ВСУ „Черноризец Храбър“ - ЗА ПРАВОТО НА КОРАБНИЯ АГЕНТ ДА ВПИСВА ЗАБЕЛЕЖКИ В КОНОСАМЕНТА

доц. Антон Грозданов ВСУ „Черноризец Храбър“ - ОБЩА ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА ЗА КОРАБНО АГЕНТИРАНЕ

Брой 12 - 2019

Янчо Маринов Бакалов Доцент, доктор ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - ОБЩЕСТВО НА КАВАЛЕРИТЕ НА ВОЕННИЯ ОРДЕН „ЗА ХРАБРОСТЪ“

Янчо Маринов Бакалов Доцент, доктор ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - НАГЛАСАТА ЗА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Николай Станиславов Тосков, докторант Университет по библиотекознание и информационни технологии - ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЩА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНИЯ СЪСТАВ В ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА

Николай Станиславов Тосков, докторант Университет по библиотекознание и информационни технологии - ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА

Ас. д-р Александра Йовчева Вълчева Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет - МЕЖДУНАРОДЕН ТРАФИК НА ХОРА

Д-р Олга Борисова, ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра “Правни - НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Брой 10

Билегт Баянмунх Бор Санджа - СОЦИЕТАЛНАТА СИГУРНОСТ – КЛЮЧОВ АСПЕКТ НА СИГУРНОСТТА В ЕСБрой 9

Serekbaev E. K. Ph.D. assistant professor - SOME ASPECTS OF THE COMPARATIVE ANALYSIS OF LAND LEGISLATION ON FORCED WITHDRAWAL OF THE LAND FOR PUBLIC NEEDS. / BASED ON THE COUNTRIES' LEGISLATION THE EEU /Касимов А.А., кандидат юридических наук, доцент - НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ: АБСОЛЮТНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНАБрой 8

ПРАВЕН АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 1999 ГОДИНА ЗА АРЕСТ НА КОРАБИ - ВЛАДИМИР БОЯНОВ ВЪРБАНОВ

АРЕСТЪТ НА КОРАБИ ПО ИМУЩЕСТВЕНИ ИСКОВЕ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ - ВЛАДИМИР БОЯНОВ ВЪРБАНОВ

Инж. Йордан Любомиров Михайлов - Един предпазен колан, отговорност за два животаБрой 7

Баклан О.В., к. юр. н., доцент, профессор - Некоторые вопросы административно-правового обеспечения конкурентноспособности предприятий (на примере украины)Брой 6

Баклан О.В., к. юр. н., доцент, профессор - Предприятие как субъект и объект права

Проф. д.и.н. Огняна П. Хрисимова - Политиката на Европейския съюз по закрилата на правата на малцинствените общности

Todor Panaiotov Kolarov, Ph.D. - Confronting Terrorism in the European Union

Доц. д-р Масис Хаджолян - Конституционната политическа система на България (Аналитичен обзор)

Доц. д-р Масис Хаджолян и Теодора Гогова, студентка по право, V курс, ВСУ - Приложението на юридическото образование в националното и европейско културно пространствоБрой 4

доц. д-р Орлин Радев - Правното явление (Информационна интерпретация)Брой 3

Ас. Емилия Лилова - Значение на юридическата отговорност

Ас. Емилия Лилова - Многостранната природа на субективното право

Ас. Емилия Лилова - Основни функции на юридическата отговорност

Ас. Емилия Лилова - Субективното право като антитеза и корелат на Обективното право

Доц. д-р Масис Хаджолян - Развитие на правото в глобалния свят

Д-р Карлен Атанесян - От Стокхолм до Копенхаген – обзор на значими международни конференции на ООН по околната среда

д-р Антон Грозданов - Правна същност на публичния склад за зърно

Доц. д-р Масис Хаджолян - Духът на конституциятаБрой 2

д-р Антон Грозданов - Обща правна характеристика на договора за влог в публичен склад

Доц. д-р Масис Хаджолян - ТОЛЕРАНТНОСТТАБрой 1

Гл. ас. д-р Антон Грозданов - Правна същност на договора за стоков контрол

Доц. д-р Масис Хаджолян - Българската съдебна власт в системата на разделение на властите