Психология и социални дейности


Брой 21 2024

Цуриел Цуф, ТЕОРИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЮНОШЕСТВОТО (ВСУ)

Кристиян Иванов, ГРИЖАТА ЗА ЕМОЦИОНАЛНИЯ КОМФОРТ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, РАБОТЕЩИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ СЪС СТАЦИОНАРИ В БЪЛГАРИЯ – ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И ЗНАЧЕНИЕ ЗА КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА (ВСУ)

Мариян Филипов, РОЛЯТА НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА МОТИВАЦИЯ В УЧЕБНИЯПРОЦЕС АНАЛИЗ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ (ВСУ)

Мариян Филипов, ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА САМОРЕГУЛАЦИОННИТЕ СТРАТЕГИИ ВЪРХУ АКАДЕМИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ НА УЧЕНИЦИТЕ (ВСУ)

Мариян Филипов, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОТОК И МОТИВАЦИОННИ ДИНАМИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО_КОМПАРАТИВЕН АНАЛИЗ НА ПОДГОТОВКАТА ЗА ИЗПИТИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОМАШНИ ЗАДАЧИ И УСВОЯВАНЕ НА НОВИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ (ВСУ)

Янка Кокотанекова, БЛАГОДАРНОСТ, НЕГОДУВАНИЕ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ ПРИ 11 – 14 ГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ 3 (ВСУ)

Янка Кокотанекова, ВРЪЗКАТА НА ПРОШКАТА С ПСИХИЧНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРИ 11 – 14 ГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ 2 (ВСУ)

Илинида Маркова, ГЕНЕАЛОГИЯ НА „ПУБЛИЧНОТО БЛАГО“ – ПРОБЛЕМИ И НЕДОСТАТЪЦИ. Част 2 (МУ - Варна)

Илинида Маркова, ГЕНЕАЛОГИЯ НА „ПУБЛИЧНОТО БЛАГО“ –ЛИБЕРАЛИЗЪМ И ОБЩЕСТВО. Част 1 (МУ - Варна)

Aytaf Sghaier, THE PSYCHOLOGY ASPECTS OF THE LEARNER AND THE TEACHER DURING THE INTERVENTION (The Arab Academic College-Haifa)

Илинида Маркова, СМЪРТТА – ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСИТЕ ИЛИ ВЪПРОС БЕЗ ОТГОВОР (МУ-Варна)

Ofer Josef Laksman, EMOTIONAL ASPECTS, APPROACH AND ATTITUDE THAT CAN HELP THE BARIATRIC PATIENTS TO MAKE SURE RESULTS WILL REMAIN FOREVER (VFU)

Ofer Josef Laksman, Positive Mindset in a Long-Term Success of Overweight Surgery (VFU)

Ofer Josef Laksman, THE PLAY OF PERSONAL PSYCHLOGY AND INFLUENCES ON BARIATRIC PATIENTS DECISION-MAKING PROCESS (VFU)

Янка Кокотанекова, УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ЖИВОТА ПРИ 11 -14 ГОДИШНИТЕ (ВСУ)

Цуриел Цуф, ПСИХОЛОГИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ УЧАСТНИЦИТЕ В МЛАДЕЖКИ ДВИЖЕНИЯ (ВСУ)

Диана Милева, Девиантни прояви в тийнейджърска възраст (ВВМУ)

Adel Harb, HOOKAH SMOKING AND AGGRESSIVE BEHAVIOR AMONG UNIVERSITY ARAB STUDENTS IN ISRAEL (VFU)

Adel Harb, FACTORS DETERMINING HOOKAH SMOKING AS RISKY BEHAVIOR AND DANGERS FOR THE INDIVIDUAL AND THE SOCIETY (VFU)

Adel Harb, AGGRESSIVE BEHAVIOR AND FACTORS INFLUENCING VIOLENCE AT SCHOOL (VFU)

Румен Стаматов, Светлана Сарийска, Самоконтролът в полето на позитивното развитие (ВСУ, ПУ)

Maayan Krasno, GROUP ART THERAPY FOR CHILDREN DIAGNOSED WITH HIGH FUNCTIONING AUTISM SPECTRUM DISORDER_INTERVENTION DESIGN AND INITIAL RESULTS (VFU)

Илия Славов, МОРАЛНА ТРАВМА (ВСУ)

Илия Славов, СЕЗОННО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО (ВСУ)

Илинида Маркова, МЕТАФИЗИКА НА САМОТАТА (МУ - Варна)

Илия Савов, ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОГНИТИВНИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ ПРИ ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО (ВСУ)

Julia Koifman, FROM RESILIENT DYSLEXIA TO FLUENCY (VFU)

Yulia Michurin, THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR TEACHERS (VFU)

Стефка Димитрова, Изкуството на медиацията от гледна точка на психологията (ВСУ)

Брой 20 2023

Ваня Христова, УЧИТЕЛСКИЯТ ТРУД В ДИСКУРСА НА ЛИЧНАТА СИГУРНОСТ (ВСУ)

Yulia Michurin, PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PROFESSIONAL STATUS OF TEACHERS (VFU)

Офелия Кънева, СУПЕРВИЗИЯ В ПОДПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ – БЪРЗ ТЕОРЕТИЧЕН И ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД (ВСУ)

Andrei Volgushev, COGNITIVE MODELS DURING THE GLOBAL CRISES PERIODS_FINAL RESULTS OF THE STUDY, (VFU)

Десислава Иванова, РОЛЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ ПРИ СПРАВЯНЕ С “ТЕХНОЛОГИЧНАТА” ЗАВИСИМОСТ НА ДЕЦАТА ИМ (ШУ)

Андрей Вольгушев, ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЯ «КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ» (ВСУ)

Andrey Volgushev, COGNITIVE MODELS IN THE SOCIAL CONDITIONS OF THE SARS-COV-2 PANDEMIC AND THE GLOBAL CRISES (VFU)

Elina Romanov, EXPLORING THE IMPACT OF FAMILY RELATIONSHIPS ON STUDENT DROPOUT RATES_ A PSYCHOLOGICAL INVESTIGATION (VFU)

Elina Romanov, INFLUENCE OF COMMUNITY SUPPORT ON STUDENT DROPOUT RATES _ EXPLORING THE ROLE OF COMMUNITY IN EDUCATIONAL PERSISTENCE (VFU)

Брой 19 2023

Malki Miller, THE TORAH SPEAKS OF FOUR CHILDREN_The Haggadah of Passover in light of the roll theory roll (VFU)

Дияна Видева, МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ, (ВСУ)

Дияна Видева, ЕТИМОЛОГИЯ НА ТРАНСГЕНЕРАЦИОННОТО ТРАВМАТИЧНО (ВСУ)

Тодор Милков, Психологични модели за вземане на решения при кризи. (ВСУ)

HIMAT HAG – IMPACT OF LEARNING IN COLLEGE (VFU)

HIMAT HAG - PROMOTING EMERGENT LITERACY (VFU)

Malki Miller, The therapeutic value of ritual actions in Judaism (VFU)

М. Кръстева, ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПРЕЖИВЯВАНЕТО НА ЗАГУБА НА ЛЮБИМ ЧОВЕК И ЕКЗИСТЕНЦИАЛНИТЕ СТРАХОВЕ ПРИ ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (ВСУ)

Вангелия Мариноска, СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ПРОБЛЕМИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (Медицински университет - Варна)

Revital Zerbib, THE IMPORTANCE OF THE ECONOMIC RESOURCE TO THE MOTHER’S WELLNESS AND PARENTAL FUNCTIONING (ВСУ)

Анна В. Караденчева, Основни характеристики и модели на манипулация при нарцистично личностно разстройство (ВВМУ)

Божидарка Неделчева, РАВНИЩА НА ПРОСОЦИАЛНО МИСЛЕНЕ ПРИ ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (ВСУ)

Божидарка Неделчева, Прояви на просоциално поведение при 5-8-годишни деца. (ВСУ)

Revital Zerbib, THE IMPORTANCE OF THE MOTHER’S SELF-CARE TO HER WELLNESS AND THE OBSTACLES ON THE WAY (VFU)

Брой 18 2022

доц. д-р Ваня Христова, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ И МЕХАНИЗМИ НА ПРОТИЧАНЕ НА СКРЪБТА (ВСУ)

Abdallah Hajajreh TEACHERS' STRESS AND BURNOUT INTERVENTION PROGRAM AS A TOOL FOR THE PRINCIPAL PhD student VFU

Himat Hag Ihia, THE IMPACT OF A PROJECT ON ARAB CHILDREN IN PROMOTING WRITING (VFU)

Manal Hasan, THE PUPILS' PERCEPTIONS VS TEACHERS' PERCEPTIONS OF THE SOCIAL EDUCATION (NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION) INTEGRATION WITHIN FORMAL EDUCATION IN HIGH SCHOOLS IN THE ARAB SECTOR IN ISRAEL (VFU)

Manal Hasan, THE ROLE OF THE SCHOOL PRINCIPAL IN THE INTEGRATION OF SOCIAL EDUCATION (NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION) WITHIN FORMAL EDUCATION AT HIGH SCHOOLS IN THE ARAB SECTOR IN ISRAEL (VFU)

Manal Hasan, THE RELATIONSHIP BETWEEN FORMAL AND NON-FORMAL EDUCATION IN THE ARAB SECTOR IN ISRAEL (VFU)

Arie Kegen, MERGING THE LENSES-CHANGES IN THE USE OF RHETORIC BY AMERICAN PRESIDENTS DURING THE 21ST CENTURY AND THE EFFECT OF THESE CHANGES ON THE AUDIENCE’S THOUGHT PROCESSES (VFU)

доц. Петър Петров, ТРЕВОЖНИ И ДЕПРЕСИВНИ СИМПТОМИ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ (МУ-Варна)

Nabeel Ali, THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND TEST ANXIETY AMONG ADOLESCENTS IN MIDDLE SCHOOLS IN ARAB SOCIETY IN ISRAEL (VFU)

Nabeel Ali, THE INFLUENCE OF TEACHERS’ ATTACHMENT AND SUPPORT ON THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ MENTAL RESILIENCE (VFU)

Nabeel Ali, THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER-STUDENT RELATIONS AND THE ADVANCEMENT OF EMOTIONAL WELLBEING AND MENTAL RESILIENCE AMONG STUDENTS IN ARAB SOCIETY IN ISRAEL (VFU)

Sahar Samhoun, Role of client evaluating case management service, (ЮЗУ)

Sahar Samhoun, Remote case management service quality during COVI-19 Pandemic -Case of Lebanon, (ЮЗУ)

Sahar Samhoun, Quality assurance tools integration in social work practice in Lebanon (ЮЗУ)

Arie Kegen, THE MODEL OF CONVINCING AND PERSUADING IN THE ANNUAL ADDRESSES OF THE PRESIDENTS OF THE UNITED STATES ON THE STATE OF THE UNION IN THE MODERN PRESIDENCY (ВСУ)

Петър Петров, ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА И СУИЦИДНО ПОВЕДЕНИЕ, (УМБАЛ, Св.Марина, Варна)

Петър Петров, РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА В ЮНОШЕСТВОТО (УМБАЛ, Св. Марина, Варна)

Revital Zerbib, WELLNESS AND MOTHERHOOD IN ISRAELI SOCIETY WELLNESS AND MOTHERHOOD IN ISRAELI SOCIETY (VFU)

Arie Kegen, THE RHETORICAL STRATEGIES IN THE POLITICAL SPEECHES OF AMERICAN PRESIDENTS DURING THE 21ST CENTURY (VFU)

Светлана Сарийска, Божидарка Неделчева, ПРОЯВИ НА ПРОСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ В РАННОТО ДЕТСТВО (ВСУ)Брой 17 2022

Зорница Маркова, ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ДЪЛГОСРОЧНАТА МОТИВАЦИЯ НА СТУДЕНТИ (ВСУ)

Majida Abu Ayash-Murad THE IMPACT OF BIRTH ORDER ON ISRAELI CHILDREN’S PERSONALITY TRAITS (VFU)

Светла Милчева КОВИД ПАНДЕМИЯ, ТРЕВОЖНОСТ И ПРИЕМ НА АЛКОХОЛ - МУ-Варна

САДХАНА ГХАНАИМ ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ (докторант ВСУ)

ВИРТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ И ФАКТОРИТЕ, КОИТО И ВЛИЯЯТ Илинида Николаева Маркова (Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Асистент, доктор по философия)

Ronit Eilon THE EFFECT ON ADOLESCENTS WITH ADHD OF PROLONGED EXPOSURE TO MISSILE FIRE OR SECURITY THREATS: PURPOSES AND HYPOTHESES (Ph.D student VFU)

Ronit Eilon RESULTS OF THE STUDY THE EFFECT ON ADOLESCENTS WITH ADHD OF PROLONGED EXPOSURE TO MISSILE FIRE OR SECURITY THREATS (Ph.D student VFU)

Ronit Eilon The Effects of Continued State of Emergency on Functioning of Children Emotional, social, behavioral and educational achievements of children with ADHD (Ph.D student VFU)

Божидарка Неделчева Подходите на Л.Колбърг и Н.Айзенберг в изследването на моралното мислене и поведение (ВСУ)

Садхана Гханаим, докторант във ВСУ „Черноризец Храбър“, Катедра „Психология“ - КОНФЛИКТИ И СОЦИАЛНИ ЦЕННОСТИ В ПАЛЕСТИНСКИТЕ АРАБСКИ СЕМЕЙСТВА В РЕПУБЛИКА ИЗРАEЛБрой 16 2021

Hiba Abu Ayash, PhD-student in Doctoral Program “Educational and Developmental Psychology”, Varna Free University - EXAMINING THE EFFICACY OF INTERVENTION PROGRAM FOR FIGHTING DROPPING OUT FROM SCHOOL

Amna Abu Ras, PhD-student in Doctoral Program “Educational and Developmental Psychology”, Varna Free University - THE EFFECTIVENESS OF INTERVENTION PROGRAMS AMONG PUPILS AT RISK: THE CASE OF "EVERY STUDENT ACHIEVES EXCELLENCY" INTERVENTION PROGRAM

Suzan Abo Khadra, PHD Student, Varna Free University, Bulgaria - THE IMPORTANCE OF SCHOOLING PARENTAL INVOLVEMENT OVER THE SUCCESS OF THEIR CHILDREN

Suzan Abo Khadra, PHD Student, Varna Free University, Bulgaria - THE IMPACT OF PARENTS INVOLVEMENT OVER THE SUCCESS OF THE SCHOOL

доц.д-р Йоанна Недялкова Катедра Психология Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър“ - СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ПРЕВЪЗХОДСТВО И ВЪЗПИТАНИЕ СПОРЕД ВЪЗГЛЕДИТЕ НА АЛФРЕД АДЛЕР

Рая Димитрова Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна - НЕСУИЦИДНО САМОНАРАНЯВАНЕ КАТО ФОРМА НА ЗАВИСИМО ПОВЕДЕНИЕ

София Димитрова докторант СУ “Климент Охридски“ - АЛТЕРНАТИВЕН ПОДХОД КЪМ СОЦИАЛНО ТРЕВОЖНОТО РАЗСТРОЙСТВО

Димитър Ганчев Митев докторант към катедра „Психология“ ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна - ДОПИРНИТЕ ТОЧКИ НА КОУЧИНГА С МЕНИДЖМЪНТА, МЕНТОРСТВОТО И ТРЕНИНГА

Димитър Ганчев Митев докторант към катедра „Психология“ ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна - ПРИЛАГАНЕТО НА КОУЧИНГ МЕТОДОЛОГИЯТА В КОНТЕКСТА НА ЗНАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРАБрой 15 2021

Suzan Abo Khadra, PHD Student, Varna Free University, Bulgaria - FAMILY ENVIRONMENT INFLUENCE ON THE ACHIEVEMENT MOTIVATION OF CHILDREN AT PRIMARY SCHOOL AGE

Шарон Бар, Докторант във ВСУ „Черноризец Храбър“, Катедра „Психология“ - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС И ИНСТРУМЕНТИ В ИЗУЧАВАНЕТО НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЗДРАВО ДЕТЕ И НЕГОВИТЕ / НЕЙНИТЕ СИБЛИНГИ С УВРЕЖДАНИЯ В РАЗВИТИЕТО

Шарон Бар, Докторант във ВСУ „Черноризец Храбър“, Катедра „Психология“ - ВРЪЗКИ МЕЖДУ ДЕЦАТА В СЕМЕЙСТВОТО - ВЛИЯНИЯ НА СИСТЕМАТА

Шарон Бар, Докторант във ВСУ „Черноризец Храбър“, Катедра „Психология“ - ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СИБЛИНГИ КОГАТО ЕДИНИЯ ИМА ЗАТРУДНЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО

Садхана Гханаим, докторант в катедра „Психология“, ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, България - МЕЖДУПОКОЛЕНЧЕСКИЯТ КОНФЛИКТ: ПРИЧИНИ ЗА ПОРАЖДАНЕТО МУ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ СЕМЕЙНАТА БЛИЗОСТ

Д-р Йордан Георгиев Йорданов, д.м. Очна клиника „Св. Николай Чудотворец“ – Варна - ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СИНДРОМА НА СУХОТО ОКО ПРИ ПАЦИЕНТИ С ГЛАУКОМА

Нур Салайме, Докторант във ВСУ „Черноризец Храбър“, Катедра „Психология“, България - ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО И ВЕРБАЛНОТО НАКАЗАНИЕ ВЪРХУ АКАДЕМИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ И САМОРАЗВИТИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Габриел Гавриелов, Докторант във ВСУ „Черноризец Храбър“, Катедра „Психология“, България - ОПИТИТЕ НА НАПУСКАЩИТЕ ЕВРЕЙСКАТА УЛТРАОРТОДОКСАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ДА СИ ИНТЕГРИРАТ В ИЗРАЕЛСКОТО СВЕТСКО ОБЩЕСТВО

Д-р Татяна Радева, д.пс., Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ „Проф. д-р П. Стоянов“- Варна, Втора психиатрична клиника, УМБАЛ „Св. Марина”- Варна - АЛЕКСИТИМИЯ- КРАТЪК ОБЗОР ВЪРХУ ВЪЗГЛЕДИТЕ ЗА ПОНЯТИЕТО

Michal Gelb, Ph.D student, Department of Psychology, Varna Free University “Chernorizets Hrabar” - COUNTERTRANSFERENCE AMONG TEACHERS: EXPRESSIONS, INFLUENCES, AND COPING

Michal Gelb, Ph.D student, Department of Psychology, Varna Free University “Chernorizets Hrabar“ - HOW SPEECH THERAPISTS AND CREATIVE EXPRESSIVE THERAPISTS MANAGE THEIR REACTIONS TO COUNTERTRANSFERENCE: SIMILARITIES AND DIFFERENCES

Michal Gelb, Ph.D student, Department of Psychology, Varna Free University “Chernorizets Hrabar” - COUNTERTRANSFERENCE AND SELF-DISCLOSURE OF CREATIVE EXPRESSIVE THERAPISTS

Нур Салайме докторант във ВСУ „Черноризец Храбър”, Катедра „Психология”, България - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТРУДНОСТИ В САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ КОРОНА ВИРУС ПАНДЕМИЯТА

Кристиан Красимиров Иванов ВСУ „Черноризец Храбър“ Докторант към катедра „Психология“ - ОСОБЕНОСТИ НА ГРУПОВИЯ ПСИХОЛОГИЧЕН ТРЕНИНГ КАТО МЕТОД ЗА СПРАВЯНЕ С БЪРНАУТ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

доц. д-р Миглена Кръстева-Иванова д.пс., ВСУ „Черноризец Храбър“, Катедра „Психология“ - ПАТОПСИХОЛОГИЧНИ И ПСИХОСОМАТИЧНИ РАКУРСИ ПРИ КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ НА ДЕЦА С ЕНКОПРЕЗА.

доц. д-р Миглена Кръстева-Иванова д.пс., ВСУ „Черноризец Храбър“, Катедра „Психология“ - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ГРУПОВА ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС СОП

Брой 14 2021

Докторант Димана Дилова-Василева, Катедра „Социални и правни науки“, Технически университет – Варна - МОТИВАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Докторант Димана Дилова-Василева, Катедра „Социални и правни науки“, Технически университет – Варна - УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ТРУДА НА СЛУЖИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Дияна Георгиева Видева, Асоциация Деметра, бул. Граф Игнатиев 34А, София - ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ В КОНТЕКСТА НА ПОЛОВО ОСНОВАНОТО НАСИЛИЕ

Доц.д-р Йоанна Недялкова, Катедра Психология, Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър“ - ФАКТОРЪТ ГРУПОВОСТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Доц.д-р Йоанна Недялкова, Катедра Психология, Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ - РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ КАТО ЧАСТ ОТ ПСИХОЛОГИЯТА НА СЪЗИДАТЕЛНОСТТА

Доц.д-р Йоанна Михайлова Недялкова Катедра Психология Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ - РАЗБИРАНЕТО НА АЗ-ОБРАЗА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА САМОПОЗНАНИЕ

Доц.д-р Йоанна Михайлова Недялкова Катедра Психология Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ - ИНТЕРЕСЪТ КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ МОТИВАЦИОННИЯ КОМПЛЕКС НА ЛИЧНОСТТА

Доц.д-р Йоанна Михайлова Недялкова Катедра Психология Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ - РОЛЯТА НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА ЗА ЛИЧНОСТТА

ВЕСЕЛИН МИХАЛЕВ Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“ - ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Доц. Силвия Крушкова, д.пс., Факултет „Обществено здраве и здравни грижи”, РУ”Ангел Кънчев”; Силвия Белоева, докторант, Факултет „Бизнес мениджмънт”, РУ ”Ангел Кънчев”; Кристиан Иванов, докторант, Юридически факултет, ВСУ ”Черноризец Храбър”, специализант по „Клинична психология”, МУ-Варна - ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ ОТ ПСИХОЛОГИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА В ПОМОЩ НА КЛИНИЧНИЯ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ПРИ РАБОТА С КЛИЕНТИ СЪС СОЦИАЛНА ФОБИЯ

Ирина Кураш, Докторант докторантуры «Педагогическая и возрастная психология», профессиональное направление 3.2. «Психология» ВФУ «Черноризец Храбар», Варна, Болгария. - РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ У ДЕПРЕССИВНЫХ ПОДРОСТКОВ

Силвия Белоева, докторант, Факултет „Бизнес мениджмънт”, РУ ”Ангел Кънчев”; Кристиан Иванов, докторант, Юридически факултет, ВСУ ”Черноризец Храбър”, специализант по „Клинична психология”, МУ-Варна - ЗНАЧЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА ПО КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В КЛИНИЧНАТА СОЦИАЛНА РАБОТА

Доц. Силвия Крушкова, д.пс., Факултет ”Обществено здраве и здравни грижи”, РУ ”Ангел Кънчев”; Силвия Белоева, докторант, Факултет „Бизнес мениджмънт”, РУ ”Ангел Кънчев” - АСПЕКТИ И ЗНАЧЕНИЕ НА ДИАГНОСТИЧНОТО КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ ДЕЦА В КЛИНИЧНАТА СОЦИАЛНА РАБОТА

Ирина Кураш Докторант докторантуры «Педагогическая и возрастная психология», профессиональное направление 3.2. «Психология» ВСУ «Черноризец Храбар», Варна, Болгария - РАЗВИВАЮЩАЯ-ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕПРЕССИВНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Ирина Кураш Докторант докторантуры «Педагогическая и возрастная психология», профессиональное направление 3.2. «Психология» ВСУ «Черноризец Храбар», Варна, Болгария - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ И УРОВЕНЬ ДЕПРЕССИВНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“ - АСПЕКТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ - ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Доц. д-р Красимир Иванов Катедра „Психология“ Варненски свободен университет “Черноризец Храбър“ - ПСИХОЛОГИЧНА ПРАКТИКА И СЕБЕПОЗНАНИЕ. РАБОТА В ТЕРАПЕВТИЧНА „РОДЖЪРС“ ГРУПА

д.п.н. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ, Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“ - ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ – ОРГАН ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ И ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

д.п.н. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ, Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“ - ЗА ЕДИН ПРАВИЛНИК ЗА УЧИТЕЛСКИТЕ СЪВЕТИ НА ГРЪЦКИТЕ УЧИЛИЩА ВЪВ ВАРНА ПРЕЗ ХХ в.

Румяна Веселинова Станева, ВСУ „Черноризец Храбър”-докторант, учител по португалски език -4ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри” Варна, Португалски Културен Институт Камойш - София - АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ЕКОСИСТЕМА

Доц. д-р Красимир Иванов катедра“ Психология“ Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНИ И ПСИХОЕМОЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА КРИЗИСНИТЕ И ЕКСТРЕМАЛНИ СИТУАЦИИ.

Ивайло Лазаров, Мария Петрова , Димитър Бонев Варненски свободен университет “Черноризец Храбър“ - ЦЕННОСТНА РАМКА И СОЦИАЛНА ПРИГОДНОСТ НА НАПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Доц. д-р Красимир Иванов Катедра „Психология“ Варненски свободен университет “Черноризец Храбър“ - КОГНИТИВЕН МОДЕЛ НА ТРЕНИНГ ЗА САМОПОЗНАНИЕ И СЕБЕРЕФЛЕКСИЯ.

Йоанна Недялкова д.пс. ВСУ “Черноризец Храбър“ - УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ ЗА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДРАСТВАЩИ

Доц. д-р Красимир Иванов, Катедра „Психология“, Варненски свободен университет, “Черноризец Храбър“ - ИНТЕГРАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ДИАГНОСТИЧНА ОЦЕНКА И ФОРМУЛИРОВКА ПО СЛУЧАЙ

Докторант Зорница Маркова, Катедра „Психология“, ВСУ „Черноризeц Храбър“ - НЯКОИ АСПЕКТИ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ КАТО ФАКТОР ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Aya Alnashef, PHD Student, Varna Free University, Bulgaria, THE INTEGRATION OF THE ARTS IN TEACHING

Aya Alnashef, PHD Student, Varna Free University, Bulgaria, CREATIVE THINKING

Aya Alnashef, PHD Student, Varna Free University, Bulgaria, TEACHING IN ART AND ITS EFFECT ON STUDENT MOTIVATION

Йоанна Недялкова д.пс., ВСУ „Черноризец Храбър“ - КАТЕГОРИИТЕ СЪВЕСТ И ОТГОВОРНОСТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА В.ФРАНКЪЛ

Йоанна Недялкова д.пс. - ЧУВСТВАТА КАТО ФОРМА НА ЕМОЦИОНАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ

Йоанна Недялкова д.пс., ВСУ“Черноризец Храбър“ - ПОДХОДИ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ

Йоанна Недялкова д.пс. ВСУ “Черноризец Храбър“ - СОЦИАЛНИТЕ КОМУНИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВПЕЧАТЛЕНИЯТА

Доц. д-р Красимир Иванов. Кристиан Красимиров Иванов, докторант катедра „Психология“ ВСУ ВСУ „Черноризец Храбър” - СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПСИХОЛОГИЧНОТО КОНСУЛТИРАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ.

Доц. д-р Красимир Иванов Доц. д-р Силвия Крушкова ВСУ „Черноризец Храбар“ - СУПЕРВИЗИЯ ПРИ ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА.

Доц.д-р Красимир Иванов Катедра „Психология“ ВСУ“Черноризец Храбър“ - ПРАКТИЧЕСКА ПСИХОСОМАТИКА. ЛИЧНОСТОВА ПРЕДИСПОЗИЦИЯ ТИП „Е“

Доц. д-р Красимир Иванов ВСУ „Черноризец Храбър“ - ТРЕНИНГИТЕ ЗА СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕФЛЕКСИЯ- НЕОТМЕНЕН ЕТАП ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА КОНСУЛТАНТА.

Йоанна Михайлова Недялкова д.пс. ВСУ „ Черноризец Храбър“ - САМОПОЗНАНИЕТО КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

д-р Миглена Кръстева-Иванова ВСУ „Черноризец Храбър“ - ПАРААУТИЗМЪТ КАТО ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ДИАГНОСТИЧНА ВЪЗМОЖНОСТ В КЛИНИЧНО-ПСИХОЛОГИЧНАТА КАРТИНА НА РАЗСТРОЙСТВАТА ОТ АУТИСТИЧЕН СПЕКТЪР

Доц. д-р Красимир Иванов ВСУ „Черноризец Храбър“ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТОВОТО КОВИД – 19. ПСИХОЛОГИЧЕН АСПЕКТ НА ПРОБЛЕМА.

Nour Salaymeh, PHD Student, Varna Free University, Bulgaria - THE INFLUENCE OF PARENTAL INVOLVEMENT ON STUDENTS SELF-IMAGE IN THE ARAB SOCIETY

Нико Иванов Куков, Институт за научни изследвания и обучение на докторанти, УниБИТ – гр. София, докторска програма „Национална сигурност” - СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯЩИ ПРОЦЕСА НА РАЖДАЕМОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нико Иванов Куков, Институт за научни изследвания и обучение на докторанти, УниБИТ – гр. София, докторска програма „Национална сигурност” - СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СВЕТА

Д-р Миглена Кръстева-Иванова д. пс., ВСУ “Черноризец Храбър“ - НЕВРОПСИХОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА В СЛУЧАЙ НА ТИКОВО РАЗСТРОЙСТВО ПРИ ЮНОША /КАЗУС ОТ ПРАКТИКАТА/

Д-р Миглена Кръстева-Иванова д.пс., ВСУ “Черноризец Храбър“ - ОСОБЕНОСТИТЕ НА ПРИЛАГАНЕ НА КОГНИТВНО ПОВЕДЕНЧЕСКА ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА С ЕМОЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Д-р Миглена Кръстева-Иванова д.пс., ВСУ “Черноризец Храбър“ - ПАТОПСИХОЛОГИЯТА КАТО ЧАСТ ОТ ПСИХОЛОГИЧНОТО ПОЗНАНИЕ - ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ

Д-р Миглена Кръстева-Иванова д.пс., ВСУ “Черноризец Храбър“ - ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА ГЕНЕРАЛИЗИРАНО РАЗСТРОЙСТВО НА РАЗВИТИЕТО. ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПСИХОЛОГИЧНАТА КОРЕКЦИОННА РАБОТА

Д-р Миглена Кръстева-Иванова д.пс., ВСУ “Черноризец Храбър“ - ТРИХОТИЛОМАНИЯ И ТРИХОФАГИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ-ДИАГНОСТИКА И МЕТОДИ ЗА ПСИХОЛОГИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

д-р Миглена Кръстева Кръстева-Иванова д.пс., ВСУ "Черноризец Храбър" - ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ СЛУЧАЙ НА ЕЛЕКТИВЕН МУТИЗЪМ

Д-р Миглена Кръстева-Иванова д.пс., ВСУ “Черноризец Храбър“ - ТРУДНОСТИТЕ В ДИФЕРЕНЦИАЛНАТА ДИАГНОСТИЧНА ОЦЕНКА НА СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ С ОБЩО РАЗСТРОЙСТВО НА РАЗВИТИЕТО

проф. дн. Румен Стаматов, доц. д-р Красимир Иванов, Катедра „Психология“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ПОЗИТИВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ: ЕМПИРИЧНИ ОТКРИТИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

доц. д-р Красимир Иванов, дпс доц. д-р Павлина Петкова дм, Катедра „Психология“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ВИДОВЕТЕ РИСК ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНИ РАЗСТРОЙСТВАБрой 13 2020

Ziad Abu-Hamed Department of Education, Beit Berl College, Israel. - IDENTITY, GENDER AND ACADEMIC "SUMUD" (STEADFASTNESS)– THE QUEST OF LIBERATION OF PALESTINIAN FEMALE HIGH SCHOOL STUDENTS IN RAMALLAH

Nabil Shibli, PHD Student, Varna Free University, Bulgaria - IMPACT OF EXPOSURE TO ARMED CONFLICT ON POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) AND DEPRESSION OF THE PALESTINIAN SCHOOL CHILDREN

Nabil Shibli, PHD Student, Varna Free University, Bulgaria - IMPACT OF EXPOSURE TO ARMED CONFLICT ON THE PHYSICAL HEALTH OF PALESTINIAN SCHOOL CHILDREN

Khaled Salman, PHD Student, Varna Free University, Bulgaria - STATISTICAL AND PRACTICAL ANALYSIS ON VIEWPOINT SERVICE PROVIDERS ABOUT SEXUAL VIOLENCE

Khaled Salman, PHD Student, Varna Free University, Bulgaria - EMPIRICAL RESEARCH ON THE PSYCHOLOGICAL IMPACT OF RAPE ON VICTIMS

Irit Bercovich PHD student Varna Free University, Bulgaria. - GENDER DIFFERENCES IN SPORTS: A SOCIOBIOLOGICAL ANALYSIS OF THE GENDER DIFFERENCES BETWEEN PUPILS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

Irit Bercovich PHD student Varna Free University, Bulgaria. - THE EVOLUTION OF PHYSICAL EXERCISE: HEALTH BENEFITS AND ITS ADAPTABILITY TO MODERN LIFESTYLE

Irit Bercovich PHD student Varna Free University, Bulgaria. - MOTIVATION IN SPORTSMEN: THE VALUES OF PHYSICAL EDUCATION AND ITS INSTILMENT IN PUPILS

Калоян Павлов Куков, Харалампи Йорданов Пешев, Медицински университет – София, Военно-медицинска академия – София - ПСИХИЧНА ТРАВМА И ВИНА ПРИ СЕМЕЙСТВА НА ТРУПНИ ДОНОРИ НА ОРГАНИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Jacob Rub, PhD student at VFU „Chernorizets Hrabar”, Department of Psychology - REDUCTING THE PHENOMENON OF ORGANIZATIONAL EMPLOYEES WITH HIGH SELF-DECEPTION BY MEANS OF S.D.A.L MODEL FOR EFFECTIVNESS OF ORGANIZATIONS

д.п.н. ВЕСЕЛИН МИХАЛЕВ Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“ – ОЦЕНКАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОУ ,,ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ - ТЕХНОЛОГИЯ И РЕШЕНИЯ

д.п.н. ВЕСЕЛИН МИХАЛЕВ Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“ - ШУМЕНСКИЯТ УЧИТЕЛСКИ СЪБОР – ФОРМА ЗА РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА ПРЕЗ XIX в.

Khaled Salman PHD Student Varna Free University, Bulgaria - THEORETICAL ANALYSIS ON THE PSYCHOLOGICAL EFFECT ON THE VICTIMS OF SEXUAL ABUSE FROM THE CARETAKERS PERSPECTIVE

Nabil Shibli PHD Student Varna Free University, Bulgaria - ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES AND COGNITIVE DEVELOPMENT

дпн ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“ - УПРАВЛЕНСКИТЕ ФУНКЦИИ НА ГРЪЦКОТО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ВЪВ ВАРНА ПРЕЗ ХІХ в. ДО НАЧАЛОТО НА ХХ в. (извороведческо изследване)

дпн ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“ - ,,ЗАБРАНИТЕЛНИЯТ РЕЖИМ“ В ПРОСВЕТНИЯ ЗАКОН ,,ЖИВКОВ“ ОТ 1891 Г. И КРАЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРЪЦКИТЕ УЧИЛИЩА ВЪВ ВАРНА ОТ НАЧАЛОТО НА ХХ в.

ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА - ПРАВОСЛАВНАТА ОБЩИНА И УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО - ОСНОВНИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ИНСТИТУЦИИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА ПРЕЗ ХІХ в.

дпн ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“ - ПЪРВИЯТ УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА ПРЕЗ 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ в.

Haya Mor PHD student Varna Free University, Bulgaria - UNIVERSAL ELEMENTS IN POLITICAL POSTER AS A VISUAL HISTORICAL DOCUMENT

Haya Mor PHD student Varna Free University, Bulgaria - EFFECTIVENESS OF UNIVERSAL ELEMENTS IN POLITICAL POSTER DESIGN IN THE 21ST CENTURY

Sara Carmon Redid PHD student Varna Free University, Bulgaria - ACTIVATING THE BRAIN WITH MOVEMENT AS A TOOL FOR LEARNING

Sara Carmon Redid PHD student Varna Free University, Bulgaria - MOVEMENT AS A TOOL TO IMPROVING LEARNING ABILITIESAMONG KINDERGARTEN CHILDREN

Sara Carmon Redid PHD student Varna Free University, Bulgaria - THE INFLUENCE OF ‘MATHEMATICALLY MINDFUL MOVEMENT’ ON THE ABILITY TO UNDERSTAND CONCEPTS IN MATHEMATICS AMONG KINDERGARTEN CHILDREN

Ziad Abu-Hamed Department of Education, Beit Berl College, Israel. - TTHE INFLUENCE OF SCHOOLS ON SHAPING PALESTINIAN NATIONAL IDENTITY IN HIGH SCHOOL STUDENTS IN RAMALLAH

Ziad Abu-Hamed Department of Education, Beit Berl College, Israel. - THE NATIONAL PERCEPTION OF PALESTINIAN HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE WEST BANK WITH JEWISH ROOTS

Haya Mor, Varna Free University, Bulgaria - POLITICAL POSTER AS MEANS OF PSYCHOLOGICAL INFLUENCE OF HUMAN CONSCIOUSNESS AND BEHAVIOR

Michal Sapphire, WHAT HAS CHANGED IN ISRAEL SINCE THE OFEK HADASH REFORM (VFU)

Брой 12 2019

Докторант Гълъбина Петрова Катедра „Психология“ ВСУ „Черноризeц Храбър“ - СЕМЕЕН СТАТУС, ДОХОДИ, ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН, РАБОТЕН СТАТУС, ЗДРАВЕН СТАТУС КАТО ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ТРЕВОЖНОСТТА

Докторант Гълъбина Петрова Катедра „Психология“ ВСУ „Черноризeц Храбър“ - СЕМЕЕН СТАТУС, ДОХОДИ, ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН, РАБОТЕН СТАТУС, ЗДРАВЕН СТАТУС КАТО ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С АЛЕКСИТИМИЯТА И ЕМПАТИЯТА

Теменужка Петрова Цветкова ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна - ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВАРНА ПРЕЗ ХІХ в.

дпн ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“ - РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОСМАНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ – МЕДРЕСЕ ВЪВ ВАРНА ПРЕЗ ХVІІ - ХІХ в.

Мариела Любчева Великова, Докторант във ВА „Г. С. Раковски“, катедра „Психология и лидерство“ - ОСОБЕНОСТИ В ПЕРЦЕПЦИИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДАд.п.н ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“ - КЛАСНО-УРОЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ В ГРАД ВАРНА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

Д-р Светлин Върбанов, дм Гл. асистент по съдебна психиатрия към катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна - СЪДЕБНОПСИХИАТРИЧНИ АПЕКТИ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦАД-р Светлин Върбанов, дм Гл. асистент по съдебна психиатрия към катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна - СИНДРОМ ЛИ Е РОДИТЕЛСКОТО ОТЧУЖДЕНИЕ?Assoc. Prof. Rusanka Mancheva, PhD, PhD student Simona Nikolova and PhD student Vasiliki Kasiora – DIFFERENCES IN AGGRESSION ACCORDING TO THE LEVEL OF GLOBAL SELF-ESTEEMТеодора Чопанова – ИСТОРИЯТА НА ТОВА, КОЕТО ДНЕС СЕ НАРИЧА ПИАР Е ДОСТА ПО-СТАРА, ОТКОЛКОТО СЕ УЧИ В УНИВЕРСИТЕТИТЕIris Bitton – EMPIRICAL RESEARCH OF RITUALS AS REFLECTING THE ISRAELI CULTURE IN THE EDUCATIONAL SYSTEMIris Bitton – PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF RITUALS AND CEREMONIALS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN ISRAELТеменужка Матева Дечкова-Новакова Център за психично здраве – Русе - СТИГМАТИЗАЦИЯ И АВТОСТИГМАТИЗАЦИЯ, КАТО ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПСИХОСОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПСИХИЧНО ЗДРАВНИ УСЛУГИТеменужка Матева Дечкова-Новакова Център за психично здраве – Русе - СТИГМАТИЗАЦИЯ И АВТОСТИГМАТИЗАЦИЯ, КАТО ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПСИХОСОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПСИХИЧНО ЗДРАВНИ УСЛУГИТеменужка Матева Дечкова-Новакова Център за психично здраве – Русе - НАДЕЖДНОСТ И ВАЛИДНОСТ НА ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА СТИГМАТА И АВТОСТИГМАТАSharif Kahily M.A, Max Stern Yezreel Valley College, Israel - NEW PERSPECTIVES ON SUBSTITUTED RELATIONAL AUTONOMY FOR SHARED DECISION-MAKING IN CRITICAL CAREСт. преподавател инж. Димитър Анастасов Комитов ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ - ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ECDISSharif Kahily M.A, Max Stern Yezreel Valley College, Israel - GOALS OF CARE AND END OF LIFE IN THE ICUSharif Kahily M.A, Max Stern Yezreel Valley College, Israel - ETHICS AND END-OF-LIFE CARE FOR ADULTS IN THE INTENSIVE CARE UNITБрой 11 2018

Д-р Афердита Ахмети (Ремат) Република Косово - СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ДВЕ СОЦИАЛНИ СРЕДИИнж. Дечко Дечев, Преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, вахтен механик - ПРОЕКТ СЪС ЗНАЧИМ СОЦИАЛЕН ЕФЕКТКап. I ранг Михаил Д. Йонов, доц. Петър Х. Дерелиев ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ МОРСКАТА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА ПО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИOrly Netanel - THE PORTRAIT OF THE GOOD PARENTOrly Netanel - WHAT WE HAVE TO KNOW BEFORE WE BECOME A FAMILY?Капитан Росица Младенова Недева, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров, психолог - ЗАД СТЕНИТЕ НА МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ – НЕСТАНДАРТНИ РЕШЕНИЯFAMILY, AUTHORITY, AND AMBIGUITY IN DAILY RITUALS AS FACTORS SHAPING THE CULTURE IN THE ELEMENTARY SCHOOL - Iris BittonAbu Jama Tayseer Khalid Arara in then negev, VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - ARAB ISRAEL BEGINNER TEACHERS EXPERIENCESRonit Zats, Adv - THE EQUAL RIGHTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES LAW IMPLEMENTED TODAY IN ISRAELБрой 10

Д-р Афердита Ахмети (Ремат) Република Косово - ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА В БЪЛГАРИЯ И КОСОВО – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗTHE EQUAL RIGHTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES LAW IMPLEMENTED TODAY IN ISRAEL - Ronit Zats, AdvHabib Jeries Nasser VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - THE EFFECT OF HIGH-SCHOOL CURRICULA ON THE IDENTITY OF ARAB STUDENTS IN ISRAELHabib Jeries Nasser VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - THE ARAB AND ISRAELI SOCIAL IDENTITIES OF ARAB ADOLESCENT MUSLIM AND CHRISTIANS IN ISRAELHabib Jeries Nasser VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - THE ARAB AND ISRAELI SOCIAL IDENTITIES OF ARAB ADOLESCENT BOYS AND GIRLS IN ISRAELДоц. д-р Петър Нешев - ПСИХОЛОГИЯ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ: МОТИВИ И ТИПОЛОГИИGalit Zino - INFLUENCES ON EMOTIONAL-SOCIAL DEVELOPMENT OF INFANTS IN DAYCARE CENTERSVirginia Lousky, PhD student - DEVELOPMENT OF THE MODEL ‘RIGHTS AND RESPONSIBILITY’ FOR THE PREVENTION OF AGGRESSION AMONG KINDERGARTEN CHILDRENVirginia Lousky, PhD student -PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF AGGRESSION AMONG PRESCHOOL CHILDREN AND EDUCATIONAL PROGRAMS FOR PREVENTIONVirginia Lousky, PhD student - PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF AGGRESSION AMONG CHILDREN BEFORE SCHOOLSHALABI ALI, M.A, INTENSIVE CARE UNIT HADERA MEDICAL CENTER, ISRAEL - PSYCHO CARDIOLOGYShulamit Rahamim - PLAY AND CREATIVITY AT EARLY AGEТеодора Славчева Христова, докторант по Социология, НБУ - ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕЦветан Петров Петков – докторант по психология - ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ДЖЕНДЪРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ И ЛИДЕРСТВОТОДокторант Атанас Стоянов Махлелиев - ПРИСТРАСТЯВАНЕТО КЪМ ИНТЕРНЕТ И ЕФЕКТЪТ МУ ВЪРХУ ПОДРАСТВАЩИТЕБрой 9

Д-р Афердита Ахмети (Ремат) - ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА И АКАДЕМИЧНАТА МОТИВАЦИЯДоц. д-р Ивайло Лазаров - КОНЦЕПТЪТ НА ДЕЛЬОЗ-ГАТАРИ „ТЯЛО БЕЗ ОРГАНИ“ (ОТ КНИГАТА ИМ „АНТИ-ЕДИП“) КАТО ПОСТМОДЕРЕН АНАЛОГОН НА КЛАСИЧЕСКАТА ПРЕДСТАВА ЗА ДУША (В СМИСЪЛА НА ТРАДИЦИОННАТА ПСИХОЛОГИЯ)Брой 8

Докторант Ганка Иванова - "Бракът като ценност в българската култура и в съвременна България"

Д-р Ваня Христова - "Моралното развитие на личността – основни психологически перспективи"Брой 7

Доц. д-р Петър Нешев - Половите роли и половата идентичност като проблем в психологиятаБрой 6

Проф. д-р Валери Стоилов Стоянов и д-р Марин Маринов - Лидерство и ръководство. Социалнопсихологични аспекти

Доц. д-р Петър Нешев - Проблеми на юридическата психологияБрой 5

Красимир Иванов - Психофизиологични основи на посттравматичното стресово разстройствоБрой 4

Красимир Иванов - Психофизиология и психосоматика

Д-р Мартин Джуров - Представяне на методиката "Тест за аутистичен спектър в детството" (CAST)

Мария Иванова Дечева, Мария Василева Добрева - Социално компетентни полицейски служители в близост до обществотоБрой 3

Доц. д-р Петър Нешев - Взаимодействие на култури в социалнопсихологически контекст

Доц. д-р Петър Нешев - Алтруизъм, помагащо поведение и социализация

Доц. д-р Валери Стоянов - Coping With Stress at Different Levels of Work Stress

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - А Brief Presentation of My Book

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - On Consciousness in the Virtualist Phenomenological Conceptions

Мирена Василева - Взаимоотношенията между родители и юношиБрой 2

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - Is a Hyperbole of Exteriority Phenomenologically Acceptable

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - On the Existential And Phenomenological Idea of Time