Политически науки и обществени комуникации


Брой 6

Доц. д-р Ивайло Лазаров - Дихотомията "Либерализъм – равенство" в условията на представително гражданско управление (Дискурс по Джовани Сартори в неговата "Теория на демокрацията")Брой 4

Assoc. Prof. Ivaylo Lazarov, PhD - Nature and Meaning of Repetition in Political Discourse