Политически науки и обществени комуникации


Брой 21, 2024г.

Аспарух Карастоянов, PEST АНАЛИЗ_ КЛЮЧОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 2 (ВСУ)

Аспарух Карастоянов, НЯКОИ АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИСТЕМИ 1 (ВСУ)

Д-р Емил Кабаиванов, ИСТОРИЧЕСКИ ПОГЛЕД НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ ВЪЗРЖАДАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО В КАРЛОВО

Боянов, Митков, Гаров - Сигурност на информацията и видове защита (УниБит)

Брой 20, 2023г.

Д-р Пламен Теодосиев, Тенденции във външната политика на Гърция (УниБит)

Д-р Пламен Теодосиев, Аспекти на турско-гръцките противоречия (УниБит)

Д-р Пламен Теодосиев, Политиката на Иран на Балканите (УниБит)

Явор Янков, МОДЕРНАТА ПЕДАГОГИКА СРЕЩУ ТРАДИЦИОННАТА АГРАРНА АВТАРХИЯ (ВСУ)

Явор Маринов Янков, Политическа стратификация на модерните селяни (ВСУ)

Zohar Jacobson, THE IMMIGRANT ETHIOPIAN CHILD IN CHILDREN LITERATURE IN ISRAEL AS A REPRESENTATION OF THE IMAGE OF THE IMMIGRANT (ЮЗУ)

Zohar Jacobson, THE FAMILY IN ISRAEL – 70 YEARS OF CHILDREN'S LITERATURE (ЮЗУ)

Zohar Jacobson, Reut Rubin Shalem, The Ethiopian immigrant – analyzing the integration patterns and the familial structures (ЮЗУ)

Ivo Yotsov, THE PHASE OF THE INTEGRAL DEVELOPMENT CYCLE - A CRITICAL LOOK AT THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND MARKET ECONOMY (ВВМУ)

Явор Янков, Политическа стратификация на античните селяни (ВСУ)

Петър Павлов, СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ КАТО НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ В ЕС (ВСУ)

Брой 19, 2023г.

Мария Жомарткызы, Медиация и роль третьих сторон в урегулировании конфликтов в странах Ближнего Востока

Maria Zhomartkyzy, Mediation as a tool for resolving international economic conflicts

Abedin Selimaj, DRAFTING FOREIGN POLICY AND DECISION MAKING (УниБИТ)

Abedin Selimaj, ORGANIZATION OF HUMAN RESOURCES AND PUBLIC ADMINISTRATION DURING THE UNMIK TIME AND THE INDEPENDENT SELF-GOVERNING INSTITUTIONS OF KOSOVO (УниБИТ)

Брой 18, 2022г.

Димитър Керанов, ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА В ЮЖНА АФРИКА, ЗИМБАБВЕ, НАМИБИЯ, АНГОЛА, МОЗАМБИК (ВСУ)

Димитър Керанов, РАЗВИТИЕ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В АФРИКА (ВСУ)

Димитър Керанов, НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ В ЮЖНА АФРИКА, ЗИМБАБВЕ, НАМИБИЯ, АНГОЛА, МОЗАМБИК (ВСУ)

Михаил Чиприянов, Магдалена Андоновска, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА МЕДИЙНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, (СА Свищов)

Брой 17, 2022г.

Elmi Berisha, THE ABOLITION OF AUTONOMY, AS THE BEGINNING OF THE CONFLICT BETWEEN KOSOVO

Elmi Berisha,THE PEACEFUL MOVEMENT FOR FREEDOM AND INDEPENDENCE

Йово Йотов - ПОЛИТИЧЕСКО, ФИНАНСОВО И ОБРАЗОВАТЕЛНО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ – НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ГЛОБАЛИЗАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО (УНИБИТ)

Йово Иванов Йотов - ОСНОВНИ АСПЕКТИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ НА ЛАУРЕАТА НА НОБЕЛОВА НАГРАДА ДЖОУЗЕФ СТИГЛИЦ

Йово Иванов Йотов - ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ ПРЕД СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО И ПРЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Брой 15, 2021г.

Иван Йотов Иванов, докторант към катедра „Национална сигурност“ в професионално направление Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“- УНИБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии - София. Тема на дисертационния труд: „Лидерство във времето на глобализма. Диктатура на популизма“. - КРИЗА НА ЛИДЕРСТВОТО В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Иван Йотов Иванов, докторант към катедра „Национална сигурност“ в професионално направление Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“- УНИБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии - София. Тема на дисертационния труд: „Лидерство във времето на глобализма. Диктатура на популизма“. - ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА НА СЪВРЕМЕННОТО ГЛОБАЛНО ОБЩЕСТВО. ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И НАЛАГАНЕТО НА НОВИ „БОГОВЕ“

Иван Йотов Иванов, докторант към катедра „Национална сигурност“ в професионално направление Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“ - УНИБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии - София. Тема на дисертационния труд: „Лидерство във времето на глобализма. Диктатура на популизма“. - ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА КАТО НОВА ЕРА В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО

Брой 14, 2021г.

Димитър Любомиров Керанов, докторант, програма „Политология“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - СЪЗДАВАНЕ НА ЮЖНОАФРИКАНСКИЯ СЪЮЗ (ЮАС): ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА КОЛОНИАЛНИТЕ ПОТИСНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ И РАЗДЕЛЕНИЕТО МЕЖДУ АФРИКАНЕРИ И БРИТАНЦИ

Авнер Саар, Докторант в свободна форма на обучение към Катедра „Национална сигурност“ при Факултет по информационни науки, Университет по библиотекознание и информационни технологии - РАННИ ЕВРЕЙСКИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕГОВОРИ: „ПОДХОДЪТ НА ПРЕГОВОРИТЕ НА ПАТРИАРХ АВРААМ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЯСТО ЗА ПОГРЕБЕНИЕ НА ПОКОЙНАТА МУ СЪПРУГА САРА“

Александър Бахнев, докторант, специалност „Политология“, Факултет „Международна икономика и администрация“ ВСУ „Черноризец Храбър“ - ВИЖДАНЕТО НА ФРИДРИК БАРТ ЗА ЕТНОСА, ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРАНИЦИ, И ГРАНИЦИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ. СЪПОСТАВКИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗВОДИ

Брой 13

гл. ас. д-р Анна В. Караденчева, Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров”, Варна, България - ХУМАНИТАРНАТА КРИЗА КАТО ЕДНA ОТ НАЙ-ТЕЖКИТЕ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО СИТУАЦИИ

гл. ас. д-р Анна В. Караденчева Висше военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров”, Варна, България – РАЗБОЛЯВАТ ЛИ СЕ СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩЕСТВА ОТ НОВАТА ГЛОБАЛИЗАЦИОННА КУЛТУРА?

Ziad Ali Hussein Abu Hamed PhD student of Doctoral program “Political economy” in Department of “Economy” of Faculty of “Intеrnational economy and administration” Varna Free University „Chernorizets Hrabar” - HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF EDUCATION IN WEST BANK EDUCATION

Коста Влъчков, докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КОРУПЦИЯТА ПРИ ИЗТОЧНИТЕ НАРОДИ

Брой 12

Аркадиуш Меллер, доктор Государственное профессиональное учебное заведение им. Игнатия Мостицкого в Чеханове - ВЗГЛЯД НА НАЦИОНАЛИЗМ – ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ

Стойко Недев, докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - ИМИГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОБЛЕМИТЕ НА СИГУРНОСТТА ДЪРЖАВИ

Милена Пенкова, докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ -ПОЛИТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИБрой 11

Милена Пенкова, докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ -„ТУРСКАТА ПОЛИТИКА” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗСтойко Недев, докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ -ПРОЕКТЪТ ЗА КОНСТИТУЦИЯ НА ЕВРОПА И ДОГОВОРЪТ ОТ ЛИСАБОН: В ТЪРСЕНЕ НА ИЗХОД ОТ КРИЗАТАБрой 10

Стойко Недев, докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - ЕВРОПЕЙСКАТА АРХИТЕКТУРА НА СИГУРНОСТ СЛЕД КРАЯ НА „СТУДЕНАТА ВОЙНА”Милена Пенкова, докторант ВСУ „Черноризец Храбър“ - АЛБАНИЯ: ОТ ТОТАЛНА ИЗОЛАЦИЯ ДО СКОРОСТНА ФАВОРИЗАЦИЯБрой 6

Доц. д-р Ивайло Лазаров - Дихотомията "Либерализъм – равенство" в условията на представително гражданско управление (Дискурс по Джовани Сартори в неговата "Теория на демокрацията")Брой 4

Assoc. Prof. Ivaylo Lazarov, PhD - Nature and Meaning of Repetition in Political Discourse