Информатика и информационни технологии


Брой 7

О. А. Говоровская, к.ф.н. - Влияние информационной революции на качество высшего образования в Украине

инж. Олга Ангелова - "Многомишковата технология Envision в обучението по математика и информационни технологииБрой 6

ас. Елена Николаева Паунова и доц. дтн. Красимира Петрова Стоилова - Информационните технологии в помощ на изграждането на знанияБрой 5

ас. инж. Веселина Спасова - Съвременни тенденции в развитието на информационните системи, подпомагащи вземането на решения в управлението

гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева - Същност, интеграция и автоматизация с машъпиБрой 4

гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева - Visual Searching and CompressionБрой 2

Проф. д-р Теодора Бакърджиева - Ролята на управлението на знанието за електронното обучениеБрой 1

Проф. д-р Теодора Бакърджиева - Управлението на знания и електронното обучение