Информатика и информационни технологии


Брой 15, 2021

Веселина Спасова, Латина Атанасова, ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОННОТО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” ЧРЕЗ МОДЕЛА НА ЗРЯЛОСТ НА МАРШАЛ И МИТЧЕЛ (ВСУ)

Веселина Спасова, ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ В ЕЛЕКТРОННОТО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА – ОБЗОР НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАКТИКИ (ВСУ)

Доц. д-р Костадин Марков, ВСУ “Черноризец Храбър” – филиал – Смолян - РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ФОРМУЛЯР ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ПЕРСОНАЛА В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТБрой 14, 2021

Доц. д-р Костадин Марков, ВСУ “Черноризец Храбър” – филиал – Смолян - РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ ИНСПЕКТОРАТИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Доц. д-р Костадин Янков Марков ВСУ „Черноризец Храбър” – филиал Смолян - ДИГИТАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ЕЛЕКТРОННА СРЕДАБрой 13, 2020

Доц. д-р Костадин Янков Марков ВСУ „Черноризец Храбър” – филиал Смолян - ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАН КОНТРОЛ, ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Galina Momcheva, Teodora Bakardjieva, Antonina Ivanova - Varna Free University - Some Considerations on AI Security Training and Research on the way to Society 5.0

Брой 12, 2019

Галя Георгиева, Гергана Стефанова, Диляна Димова - VFUEvent SYSTEM - КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

Любослав Пирсафов - УЕБ-БАЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАНЕ НА SQL ЗАЯВКИ

Ivan Hristov - СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ГЛАСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕЛЕВИЗОР

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ ДОМ, С ПОМОЩТА НА ТЕХНОЛОГИИ С ОТВОРЕН КОД

Ася Минчева - ДОСТЪПНОСТ НА УЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ХОРА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ

Милена Вълчева - АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЛАТФОРМИ ЗА ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ ЗА ХРАНА

Mаг. инж. Иво Владимиров Ракитин - СОФТУЕРИ С ОТВОРЕН КОД – ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТЯХБрой 11, 2018

Доц. д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши - ОТВОРЕНА НАУКА. ЧАСТ 3 – ОТВОРЕН ДОСТЪП И ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

Доц. д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши - ОТВОРЕНА НАУКА. ЧАСТ 2 – ОТВОРЕНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИ И ОТВОРЕНО РЕЦЕНЗИРАНЕ

Доц. д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши - ОТВОРЕНА НАУКА. ЧАСТ 1 – ОТВОРЕНИ ДАННИ И СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОДБрой 10

Борислав Пенев Димитров, магистър, докторант в катедра „АУПН” ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна Експерт ЗБУТ - „Електро монтажно управление” АД, гр. Търговище , Доц. д-р инж. мат. Мария Николова Брусева катедра „Информатика и икономика” ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна - ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ГРУПАТА И ВРЪЗКИТЕ ИМ С ДРУГИТЕ ОСНОВНИ ГРУПИБрой 7

О. А. Говоровская, к.ф.н. - Влияние информационной революции на качество высшего образования в Украине

инж. Олга Ангелова - "Многомишковата технология Envision в обучението по математика и информационни технологииБрой 6

ас. Елена Николаева Паунова и доц. дтн. Красимира Петрова Стоилова - Информационните технологии в помощ на изграждането на знанияБрой 5

ас. инж. Веселина Спасова - Съвременни тенденции в развитието на информационните системи, подпомагащи вземането на решения в управлението

гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева - Същност, интеграция и автоматизация с машъпиБрой 4

гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева - Visual Searching and CompressionБрой 2

Проф. д-р Теодора Бакърджиева - Ролята на управлението на знанието за електронното обучениеБрой 1

Проф. д-р Теодора Бакърджиева - Управлението на знания и електронното обучение