Изкуства и дизайн


Брой 12, 2019

Маргарита Братоева Братоева Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград - ЕКЗЕРСИСА НА ОСНОВАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН ТАНЦ:ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОЯВАТА И МЕТОДИКА НА ИЗГРАЖДАНЕ

Румяна Вангелова Филкова Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Асен Диамандиев”, гр. Пловдив - ОБИЧАЙНО-ОБРЕДНИ ИГРИ И ХОРА В БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИОННА КУЛТУРА

Проф. д-р Антон Христов Андонов - ДУЕТНО-СОЛОВАТА РЪЧЕНИЦА В ТРАДИЦИОННИЯ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР

Проф. д-р Даниела Дженева - РАЗВИТИЕ НА СЦЕНИЧНИТЕ КАМЕРНИ ТАНЦИ В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ

доц. д-р Катя Г. Кайрякова, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ТРАДИЦИОННАТА БЪЛГАРСКА НОСИЯ – СЦЕНИЧНА АДАПТАЦИЯ В ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО

Доц. д-р Капка Йорданова Манасиева ВСУ „Черноризец Храбър” – МАСОВА КЪСТАМИЗАЦИЯ В ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Доц. д-р Катя Г. Кайрякова, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - СПЕКТАКЪЛЪТ „ХУБАВА ЯНА” – СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ НА ФОЛКЛОРНАТА МУЗИКАЛНО-ТАНЦОВА ТРАДИЦИЯ

Доц. д-р Мария П. Кърджиева, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ЛИБРЕТОТО ОСНОВЕН КОМПОНЕНТ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕЙСТВЕНА ТАНЦОВА ФОРМА НА ФОЛКЛОРНА ОСНОВААйше И. Реджеб, докторант, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ЧИТАЛИЩАТА ДНЕС – ОСНОВЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТАНЦОВ ФОЛКЛОР В МАЛКИТЕ СЕЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ (по примера на община Лозница)Айше И. Реджеб, докторант, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА ТАНЦОВИЯ ФОЛКЛОР ОТ ОБРЕДНИЯ КОМПЛЕКС – ТУРСКА ТРАДИЦИОННА СВАТБАБрой 11, 2018

Доц. д-р Капка Йорданова Манасиева ВСУ „Черноризец Храбър” - ОТКРИВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО И КРЕАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В НЕФОРМАЛНА СРЕДАРумяна Вангелова Филкова - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив - ОБИЧАЯТ „ВОДИЦИ” В ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА СЕЛО ДОБЪРСКОГл. ас. Цветанка Боянова Гаврилова – Иванова ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград - ЕВРОПЕЙСКИ СЪСТЕЗАТЕЛНИ БАЛНИ ТАНЦИ КАТО СОЦИАЛНА, МУЗИКАЛНА И ТАНЦОВА КУЛТУРА (Методика на усвояване, модел за обучение)Ас. Ивайло Иванов ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Изкуства“ - ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВА В БЪЛГАРИЯБрой 10, 2017

Емануил Петров Синджирлиев Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив -ПРЕДСВАТБЕНИ ОБРЕДНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КАПАНЦИТЕ ОТ РАЗГРАДСКОВиктор Петков - ЗА ПОЛЕЗНОСТТА И НЕСЪВЪРШЕНСТВАТА НА УМНИТЕ ТЕЛЕФОНИ (SMARTPHONES) ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНАсистент Ивайло П. Иванов - Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ – ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕДоц. д-р Мария П. Кърджиева - СЪВРЕМЕННОТО ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА КОМПОЗИЦИЯ-ТАНЦ-ХОРЕОГРАФИЯДоц. Катя Г. Кайрякова - АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ „ШУМЕН” – 35 ГОДИНИ ИЗРАСТВАНЕ И РАЗВИТИЕБрой 8

Проф. д-р Людмила Стоянова - Сирак Скитник за образованието по изкуствата. Актуалност на посланиятаБрой 7

Моден дизайнБрой 6

ст. ас. Мария Кърджиева - Исторически аспекти в развитието и управлението на професионалното фолклорно изкуствоБрой 5

Д-р Диана К. Пенева-Сотирова - Емоционалният център в композицията при дизайна на облеклоБрой 4

Д-р Диана К. Пенева-Сотирова - Пластичните форми в дизайна на облекло