Изкуства и дизайн


Брой 10, 2017

Виктор Петков - ЗА ПОЛЕЗНОСТТА И НЕСЪВЪРШЕНСТВАТА НА УМНИТЕ ТЕЛЕФОНИ (SMARTPHONES) ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНАсистент Ивайло П. Иванов - ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ – ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕДоц. д-р Мария П. Кърджиева - СЪВРЕМЕННОТО ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА КОМПОЗИЦИЯ-ТАНЦ-ХОРЕОГРАФИЯДоц. Катя Г. Кайрякова - АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ „ШУМЕН” – 35 ГОДИНИ ИЗРАСТВАНЕ И РАЗВИТИЕБрой 8

Проф. д-р Людмила Стоянова - Сирак Скитник за образованието по изкуствата. Актуалност на посланиятаБрой 7

Моден дизайнБрой 6

ст. ас. Мария Кърджиева - Исторически аспекти в развитието и управлението на професионалното фолклорно изкуствоБрой 5

Д-р Диана К. Пенева-Сотирова - Емоционалният център в композицията при дизайна на облеклоБрой 4

Д-р Диана К. Пенева-Сотирова - Пластичните форми в дизайна на облекло