Изкуства и дизайн


Брой 8

Проф. д-р Людмила Стоянова - Сирак Скитник за образованието по изкуствата. Актуалност на посланиятаБрой 7

Моден дизайнБрой 6

ст. ас. Мария Кърджиева - Исторически аспекти в развитието и управлението на професионалното фолклорно изкуствоБрой 5

Д-р Диана К. Пенева-Сотирова - Емоционалният център в композицията при дизайна на облеклоБрой 4

Д-р Диана К. Пенева-Сотирова - Пластичните форми в дизайна на облекло