Редакционна колегия

проф. д-р Павел Павлов (главен редактор)
проф. д-р Теодора Бакърджиева (отговорен секретар)
проф. д-р Галя Герчева-Несторова
проф. д.ик.н. Лилия Каракашева
проф. д-р Стефан Терзиев
проф. Петър Ангелов
проф. д.ю.н. Боян Станков
проф.. д-р Петър Христов
акад. Ячко Иванов
проф. д-р Росица Никифорова
доц. д-р Русалин Николаев
доц. д-р Галина Шамонина
проф. д-р Евгений Ефимович Юрков - Русия
проф. д. пед.н. Анатолий Николаевич Щукин - Русия
проф. Владимир Мако - Сърбия
проф. арх. Масуд Есмаилу - Италия
проф. д-р Пийт Комърс - Холандия
проф. д-р Адриана Мартини - Италия
проф.д-р Панос Бамидис - Гърция
проф. д.ик.н. Игор Генадиевич Бритченко

Рецензенти:
в направление "Икономика":
проф. д.ик.н. Анна Недялкова
проф. д.ик.н. Лилия Каракашева
проф. д-р Емил Панушев
проф. д-р Татяна Хубенова
доц. д-р Стефан Стефанов

в направление "Международни отношения":
проф. д.ик.н. Владимир Вл. Дагоев - Русия
проф. д.ик.н. Александър Рар - Германия
проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова
проф. д.ик.н. Владимир Чуков

в направление"Информатика и компютърни науки":
акад. Васил Сгурев
проф. д-р Никола Лютов
проф. дтн. Тодор Стоилов
доц. д-р Здравко Славов

в направление "Психология":
проф. д.пс.н. Галя Герчева
проф. д-р Валери Стоянов
доц. д-р Петър Нешев
доц. д-р Даниела Карагяурова

в направление "Философия":
доц. д-р Бойчо Бойчев

в направление "Социология":
гл.ас. д-р Мария Петров

в направление "Сигурност и безопасност":
проф. д.т.н. Анатолий Шутко;
проф. д-р Бончо Асенов;
доц. д-р Валентин Тодоров;
доц. д-р Валери Христов.

в направление "Архитектура, строителство и геодезия":
чл. кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев
проф. дтн. инж. Димитър Димитров
проф. д.арх.н. арх. Иван Никифоров
проф. дтн. инж. Иван Антонов