РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
проф. д-р Галина Шамонина – главен редактор
проф. д.ик.н. Анна Недялкова
проф.д.ю.н. Йонко Кунчев
проф. д-р Снежанка Овчарова
доц. д-р Росица Петкова- Слипец
акад. Ячко Иванов
проф. д-р Христо Георгиев
доц. д-р Надя Чернева

КООРДИНАТОР
Николай Иванов

РЕДАКТОРИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

„Икономика“
доц. д-р Ива Монева

„Администрация и управление“
доц. д-р Велислава Николаева

„Политически науки“
доц. д-р Калоян Смилков

„Информатика и компютърни науки“
доц. д-р Евгения Ракитина

„Юридически науки“
доц. д-р Олга Борисова

„Психология“
доц. д-р Красимир Иванов

„Сигурност и безопасност“
проф. д.н. Стефан Симеонов

„Архитектура, строителство и геодезия“
проф. д-р арх. Александър Слаев

„Изкуства и дизайн“
доц. д-р Мария Кърджиева

„Чуждоезиково обучение“
доц. д-р Димитър Маринов