Чуждоезиково обучение


Брой 17 - 2022 г.

Yusupova Kamilla TemurTHE CONSCIOUSLY COMPARATIVE CASE METHOD OF TEACHING RUSSIAN AND BULGARIAN TO A GREEK AUDIENCE (National and Kapodistrian University of Athens)Брой 12 - 2019 г.

Д-р Димитър Маринов, ВСУ „Черноризец Храбър“ - ТРИ СТРАНИЦИ КЪМ НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКАБрой 10 - 2018 г.

THE ADVANTAGES AND CHALLENGES OF ONLINE LEARNING AND TEACHING - Vessela Miteva-Kostova, Department of Foreign Language Teaching, Varna Free UniversityБрой 9 - 2016 г.

ЕЗИКОВИ ЗАБЛУДИ - Адриана Сотирова ВСУ „Черноризец Храбър“Брой 7

доц. д-р Галина Шамонина, Боряна Костова

Lachezar Popov, Diana Dimitrova

доц. д-р Надя Чернева

Проф. д-р Росица ЙордановаБрой 6Брой 5

пр. Надежда Георгиева - Exploiting Authentic Video Materials in Business English TeachingБрой 4

пр. Живко Христов - Българско национално Възраждане и Ренесанс: семантика на комуникативността в английския езикБрой 3

пр. Лора Петрова-Чанева - Компонентите четене и слушане от изпита по чужд език – преглед и практически насоки за подготовка