Чуждоезиково обучение


Брой 9 - 2016 г.

ЕЗИКОВИ ЗАБЛУДИ - Адриана Сотирова ВСУ „Черноризец Храбър“Брой 7

доц. д-р Галина Шамонина, Боряна Костова

Lachezar Popov, Diana Dimitrova

доц. д-р Надя Чернева

Проф. д-р Росица ЙордановаБрой 6Брой 5

пр. Надежда Георгиева - Exploiting Authentic Video Materials in Business English TeachingБрой 4

пр. Живко Христов - Българско национално Възраждане и Ренесанс: семантика на комуникативността в английския езикБрой 3

пр. Лора Петрова-Чанева - Компонентите четене и слушане от изпита по чужд език – преглед и практически насоки за подготовка