Psychology and Social Activities


Issue 11

Eng. Dechko Dechev Lecturer at the Naval. Acad. "N. Y. Vaptsarov ", Ship Mechanic - PROJECT WITH SIGNIFICANT SOCIAL EFFECT



Capt. Mihail D. Jonov, Assoc. Prof. Petar H. Dereliev, Naval Academy “N. Y. Vaptsarov” - PREPARATION OF SPECIALISTS FROM THE MARITIME TRANSPORT SYSTEM IN CRISIS MANAGEMENT



Orly Netanel - THE PORTRAIT OF THE GOOD PARENT



Orly Netanel - WHAT WE HAVE TO KNOW BEFORE WE BECOME A FAMILY?



Capt. Rositsa Mladenova, Naval Acad. "N. Vaptsarov" Varna, psychologist - BEHIND THE WALLS OF THE NAVAL ACADEMY – NON--STANDARD SOLUTIONS



FAMILY, AUTHORITY, AND AMBIGUITY IN DAILY RITUALS AS FACTORS SHAPING THE CULTURE IN THE ELEMENTARY SCHOOL - Iris Bitton



Abu Jama Tayseer Khalid Arara in then negev, VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - ARAB ISRAEL BEGINNER TEACHERS EXPERIENCES



Ronit Zats, Adv - THE EQUAL RIGHTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES LAW IMPLEMENTED TODAY IN ISRAEL



Issue 10

THE EQUAL RIGHTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES LAW IMPLEMENTED TODAY IN ISRAEL - Ronit Zats, Adv



Habib Jeries Nasser VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - THE EFFECT OF HIGH-SCHOOL CURRICULA ON THE IDENTITY OF ARAB STUDENTS IN ISRAEL



Habib Jeries Nasser VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - THE ARAB AND ISRAELI SOCIAL IDENTITIES OF ARAB ADOLESCENT MUSLIM AND CHRISTIANS IN ISRAEL



Habib Jeries Nasser VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - THE ARAB AND ISRAELI SOCIAL IDENTITIES OF ARAB ADOLESCENT BOYS AND GIRLS IN ISRAEL



Assoc. Prof. Dr. Peter Neshev - PSYCHOLOGY OF CRIMINAL ACTIVITY: MOTIVES AND TYPOLOGIES



Galit Zino - INFLUENCES ON EMOTIONAL-SOCIAL DEVELOPMENT OF INFANTS IN DAYCARE CENTERS



Virginia Lousky, PhD student - DEVELOPMENT OF THE MODEL ‘RIGHTS AND RESPONSIBILITY’ FOR THE PREVENTION OF AGGRESSION AMONG KINDERGARTEN CHILDREN



Virginia Lousky, PhD student -PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF AGGRESSION AMONG PRESCHOOL CHILDREN AND EDUCATIONAL PROGRAMS FOR PREVENTION



Virginia Lousky, PhD student - PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF AGGRESSION AMONG CHILDREN BEFORE SCHOOL



SHALABI ALI, M.A, INTENSIVE CARE UNIT HADERA MEDICAL CENTER, ISRAEL - PSYCHO CARDIOLOGY



Shulamit Rahamim - PLAY AND CREATIVITY AT EARLY AGE



Теодора Славчева Христова, докторант по Социология, НБУ - ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ



Cvetan Petrov Petkov –PhD student in Psychology - PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF GENDER DIFFERENCES AND LEADERSHIP



Докторант Атанас Стоянов Махлелиев - ПРИСТРАСТЯВАНЕТО КЪМ ИНТЕРНЕТ И ЕФЕКТЪТ МУ ВЪРХУ ПОДРАСТВАЩИТЕ



Issue 9

Доц. д-р Ивайло Лазаров - КОНЦЕПТЪТ НА ДЕЛЬОЗ-ГАТАРИ „ТЯЛО БЕЗ ОРГАНИ“ (ОТ КНИГАТА ИМ „АНТИ-ЕДИП“) КАТО ПОСТМОДЕРЕН АНАЛОГОН НА КЛАСИЧЕСКАТА ПРЕДСТАВА ЗА ДУША (В СМИСЪЛА НА ТРАДИЦИОННАТА ПСИХОЛОГИЯ)



Issue 8

Докторант Ганка Иванова - "Бракът като ценност в българската култура и в съвременна България"

Д-р Ваня Христова - "Моралното развитие на личността – основни психологически перспективи"



Issue 7

Доц. д-р Петър Нешев - Половите роли и половата идентичност като проблем в психологията



Issue 6

Проф. д-р Валери Стоилов Стоянов и д-р Марин Маринов - Лидерство и ръководство. Социалнопсихологични аспекти

Доц. д-р Петър Нешев - Проблеми на юридическата психология



Issue 5

Красимир Иванов - Психофизиологични основи на посттравматичното стресово разстройство



Issue 4

Красимир Иванов - Психофизиология и психосоматика

Д-р Мартин Джуров - Представяне на методиката "Тест за аутистичен спектър в детството" (CAST)

Мария Иванова Дечева, Мария Василева Добрева - Социално компетентни полицейски служители в близост до обществото



Issue 3

Доц. д-р Петър Нешев - Взаимодействие на култури в социалнопсихологически контекст

Доц. д-р Петър Нешев - Алтруизъм, помагащо поведение и социализация

Доц. д-р Валери Стоянов - Coping With Stress at Different Levels of Work Stress

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - А Brief Presentation of My Book

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - On Consciousness in the Virtualist Phenomenological Conceptions

Мирена Василева - Взаимоотношенията между родители и юноши



Issue 2

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - Is a Hyperbole of Exteriority Phenomenologically Acceptable

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - On the Existential And Phenomenological Idea of Time