Psychology and Social Activities


Issue 11

Петър Димитров Павлов, Докторант към програма „Политология“, ВСУ „Черноризец Храбър“ - БЕЖАНЦИ С УВРЕЖДАНИЯ (Достъп до качествени здравни и социални услуги)Eng. Dechko Dechev Lecturer at the Naval. Acad. "N. Y. Vaptsarov ", Ship Mechanic - PROJECT WITH SIGNIFICANT SOCIAL EFFECTCapt. Mihail D. Jonov, Assoc. Prof. Petar H. Dereliev, Naval Academy “N. Y. Vaptsarov” - PREPARATION OF SPECIALISTS FROM THE MARITIME TRANSPORT SYSTEM IN CRISIS MANAGEMENTOrly Netanel - THE PORTRAIT OF THE GOOD PARENTOrly Netanel - WHAT WE HAVE TO KNOW BEFORE WE BECOME A FAMILY?Capt. Rositsa Mladenova, Naval Acad. "N. Vaptsarov" Varna, psychologist - BEHIND THE WALLS OF THE NAVAL ACADEMY – NON--STANDARD SOLUTIONSFAMILY, AUTHORITY, AND AMBIGUITY IN DAILY RITUALS AS FACTORS SHAPING THE CULTURE IN THE ELEMENTARY SCHOOL - Iris BittonAbu Jama Tayseer Khalid Arara in then negev, VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - ARAB ISRAEL BEGINNER TEACHERS EXPERIENCESRonit Zats, Adv - THE EQUAL RIGHTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES LAW IMPLEMENTED TODAY IN ISRAELIssue 10

THE EQUAL RIGHTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES LAW IMPLEMENTED TODAY IN ISRAEL - Ronit Zats, AdvHabib Jeries Nasser VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - THE EFFECT OF HIGH-SCHOOL CURRICULA ON THE IDENTITY OF ARAB STUDENTS IN ISRAELHabib Jeries Nasser VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - THE ARAB AND ISRAELI SOCIAL IDENTITIES OF ARAB ADOLESCENT MUSLIM AND CHRISTIANS IN ISRAELHabib Jeries Nasser VFU „Chernorizets Hrabar”, PhD student - THE ARAB AND ISRAELI SOCIAL IDENTITIES OF ARAB ADOLESCENT BOYS AND GIRLS IN ISRAELAssoc. Prof. Dr. Peter Neshev - PSYCHOLOGY OF CRIMINAL ACTIVITY: MOTIVES AND TYPOLOGIESGalit Zino - INFLUENCES ON EMOTIONAL-SOCIAL DEVELOPMENT OF INFANTS IN DAYCARE CENTERSVirginia Lousky, PhD student - DEVELOPMENT OF THE MODEL ‘RIGHTS AND RESPONSIBILITY’ FOR THE PREVENTION OF AGGRESSION AMONG KINDERGARTEN CHILDRENVirginia Lousky, PhD student -PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF AGGRESSION AMONG PRESCHOOL CHILDREN AND EDUCATIONAL PROGRAMS FOR PREVENTIONVirginia Lousky, PhD student - PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF AGGRESSION AMONG CHILDREN BEFORE SCHOOLSHALABI ALI, M.A, INTENSIVE CARE UNIT HADERA MEDICAL CENTER, ISRAEL - PSYCHO CARDIOLOGYShulamit Rahamim - PLAY AND CREATIVITY AT EARLY AGEТеодора Славчева Христова, докторант по Социология, НБУ - ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕCvetan Petrov Petkov –PhD student in Psychology - PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF GENDER DIFFERENCES AND LEADERSHIPДокторант Атанас Стоянов Махлелиев - ПРИСТРАСТЯВАНЕТО КЪМ ИНТЕРНЕТ И ЕФЕКТЪТ МУ ВЪРХУ ПОДРАСТВАЩИТЕIssue 9

Доц. д-р Ивайло Лазаров - КОНЦЕПТЪТ НА ДЕЛЬОЗ-ГАТАРИ „ТЯЛО БЕЗ ОРГАНИ“ (ОТ КНИГАТА ИМ „АНТИ-ЕДИП“) КАТО ПОСТМОДЕРЕН АНАЛОГОН НА КЛАСИЧЕСКАТА ПРЕДСТАВА ЗА ДУША (В СМИСЪЛА НА ТРАДИЦИОННАТА ПСИХОЛОГИЯ)Issue 8

Докторант Ганка Иванова - "Бракът като ценност в българската култура и в съвременна България"

Д-р Ваня Христова - "Моралното развитие на личността – основни психологически перспективи"Issue 7

Доц. д-р Петър Нешев - Половите роли и половата идентичност като проблем в психологиятаIssue 6

Проф. д-р Валери Стоилов Стоянов и д-р Марин Маринов - Лидерство и ръководство. Социалнопсихологични аспекти

Доц. д-р Петър Нешев - Проблеми на юридическата психологияIssue 5

Красимир Иванов - Психофизиологични основи на посттравматичното стресово разстройствоIssue 4

Красимир Иванов - Психофизиология и психосоматика

Д-р Мартин Джуров - Представяне на методиката "Тест за аутистичен спектър в детството" (CAST)

Мария Иванова Дечева, Мария Василева Добрева - Социално компетентни полицейски служители в близост до обществотоIssue 3

Доц. д-р Петър Нешев - Взаимодействие на култури в социалнопсихологически контекст

Доц. д-р Петър Нешев - Алтруизъм, помагащо поведение и социализация

Доц. д-р Валери Стоянов - Coping With Stress at Different Levels of Work Stress

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - А Brief Presentation of My Book

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - On Consciousness in the Virtualist Phenomenological Conceptions

Мирена Василева - Взаимоотношенията между родители и юношиIssue 2

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - Is a Hyperbole of Exteriority Phenomenologically Acceptable

Гл. ас. д-р Ивайло Лазаров - On the Existential And Phenomenological Idea of Time