Arts and Design


Issue 11, 2018

Rumyana Vangelova Filkova, Academy of Music, Dance and Fine Arts Plovdiv - THE FOLK CUSTOM “VODITSI” IN THE TRADITIONAL CULTURE OF DOBURSKO VILLAGEГл. ас. Цветанка Боянова Гаврилова – Иванова ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград - ЕВРОПЕЙСКИ СЪСТЕЗАТЕЛНИ БАЛНИ ТАНЦИ КАТО СОЦИАЛНА, МУЗИКАЛНА И ТАНЦОВА КУЛТУРА (Методика на усвояване, модел за обучение)Ас. Ивайло Иванов ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Изкуства“ - ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВА В БЪЛГАРИЯIssue 10, 2017

Emanuil Petrov Sinjirliev Academy of Music, Dance and Fine Arts Plovdiv - PRE-WEDDING RITUALS OF THE KAPANTS FROM RAZGRAD REGIONВиктор Петков - ЗА ПОЛЕЗНОСТТА И НЕСЪВЪРШЕНСТВАТА НА УМНИТЕ ТЕЛЕФОНИ (SMARTPHONES) ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНАсистент Ивайло П. Иванов - ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ – ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕAsst. Prof. Mariya P. Kardzhieva - A CONTEMPORARY REINTERPRETATION OF THE COMPOSITION-DANCE-CHOREOGRAPHY RELATIONSHIPAssoc. Prof. Katya G. Kayryakova - ENSEMBLE FOR FOLK SONGS AND DANCES SHUMEN - 35 YEARS GROWING AND DEVELOPMENTIssue 8

Проф. д-р Людмила Стоянова - Сирак Скитник за образованието по изкуствата. Актуалност на посланиятаIssue 7

Моден дизайнIssue 6

ст. ас. Мария Кърджиева - Исторически аспекти в развитието и управлението на професионалното фолклорно изкуствоIssue 5

Д-р Диана К. Пенева-Сотирова - Емоционалният център в композицията при дизайна на облеклоIssue 4

Д-р Диана К. Пенева-Сотирова - Пластичните форми в дизайна на облекло