Foreign Language Teaching


Issue 9 - 2016

ЕЗИКОВИ ЗАБЛУДИ - Адриана Сотирова ВСУ „Черноризец Храбър“Issue 7

доц. д-р Галина Шамонина, Боряна Костова

Lachezar Popov, Diana Dimitrova

доц. д-р Надя Чернева

Проф. д-р Росица ЙордановаIssue 6Issue 5

пр. Надежда Георгиева - Exploiting Authentic Video Materials in Business English TeachingIssue 4

пр. Живко Христов - Българско национално Възраждане и Ренесанс: семантика на комуникативността в английския езикIssue 3

пр. Лора Петрова-Чанева - Компонентите четене и слушане от изпита по чужд език – преглед и практически насоки за подготовка