Political Science and Public Communications


Issue 6

Доц. д-р Ивайло Лазаров - Дихотомията "Либерализъм – равенство" в условията на представително гражданско управление (Дискурс по Джовани Сартори в неговата "Теория на демокрацията")Issue 4

Assoc. Prof. Ivaylo Lazarov, PhD - Nature and Meaning of Repetition in Political Discourse