Students’ Research Activities


Issue 2 - 2018

Мария Благовестова Доганова, Бизнес мениджмънт в туризма, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, doganovamaria@gmail.com - АУТСОРСИНГЪТ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Daniel Lipchev. Newcastle University, Newcastle Upon Tyne, UK, Daniel.lipchev@gmail.com - TIME, ENERGY AND THE INTERNETIssue 1 - 2017

Благовеста Николаева Николова, Бизнес мениджмънт в туризма, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, b.nikolaeva@yahoo.com - ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ФРИЙЛАНСИНГА В БИЗНЕС ПРАКТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ангел Ангелов Зарев, Бизнес мениджмънт в туризма, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, angelzarev83@gmail.com - АУТСОРСИНГЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ В СЕКТОРА НА МОРСКИЯ ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ