Informatics and Information Technologies


Issue 12, 2019

Mаг. инж. Иво Владимиров Ракитин - СОФТУЕРИ С ОТВОРЕН КОД – ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТЯХIssue 11, 2018

Доц. д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши - ОТВОРЕНА НАУКА. ЧАСТ 3 – ОТВОРЕН ДОСТЪП И ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

Доц. д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши - ОТВОРЕНА НАУКА. ЧАСТ 2 – ОТВОРЕНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИ И ОТВОРЕНО РЕЦЕНЗИРАНЕ

Доц. д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши - ОТВОРЕНА НАУКА. ЧАСТ 1 – ОТВОРЕНИ ДАННИ И СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОДIssue 10

Борислав Пенев Димитров, магистър, докторант в катедра „АУПН” ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна Експерт ЗБУТ - „Електро монтажно управление” АД, гр. Търговище , Доц. д-р инж. мат. Мария Николова Брусева катедра „Информатика и икономика” ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна - ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ГРУПАТА И ВРЪЗКИТЕ ИМ С ДРУГИТЕ ОСНОВНИ ГРУПИ

Issue 7

О. А. Говоровская, к.ф.н. - Влияние информационной революции на качество высшего образования в Украине

инж. Олга Ангелова - "Многомишковата технология Envision в обучението по математика и информационни технологииIssue 6

ас. Елена Николаева Паунова и доц. дтн. Красимира Петрова Стоилова - Информационните технологии в помощ на изграждането на знанияIssue 5

ас. инж. Веселина Спасова - Съвременни тенденции в развитието на информационните системи, подпомагащи вземането на решения в управлението

гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева - Същност, интеграция и автоматизация с машъпиIssue 4

гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева - Visual Searching and CompressionIssue 2

Проф. д-р Теодора Бакърджиева - Ролята на управлението на знанието за електронното обучениеIssue 1

Проф. д-р Теодора Бакърджиева - Управлението на знания и електронното обучение