Informatics and Information Technologies


Issue 15, 2021

Assoc. prof. Veselina Spasova PhD Varna Free University „Chernorizets Hrabar“, Latina Atanasova student at MP Software Engineering Varna Free University „Chernorizets Hrabar“ - ASSESMENT OF ELECTRONIC AND DISTANCE LEARNING IN VARNA FREE UNIVERSITY “CHERNORIZETS HRABAR” BY MARSHALL & MITCHELL E-LEARNING MATURITY MODEL

Assoc. prof. Veselina Spasova PhD - IMPLEMENTATION OF SERVICE MANAGEMENT STANDARDS IN ELECTRONIC AND DISTANCE LEARNING IN HIGHER SCHOOLS - A REVIEW OF EXISTING PRACTICES

Assoc. Prof. Kostadin Markov, Ph. D., VFU “Chernorizets Hrabar”, Branch – Smolyan - DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED FORM FOR PERIODIC EVALUATION AND PERFORMANCE OF TASKS BY PERSONNEL IN SOCIAL SERVICES IN ELECTRONIC FORMATIssue 14, 2021

Assoc. Prof. Kostadin Markov, Ph. D. - DEVELOPMENT OF A STRATEGIC PLAN IN THE ELECTRONIC ENVIRONMENT BY THE INSPECTORATES IN THE STATE ADMINISTRATION

Assoc. Prof. Dr. Kostadin Yankov Markov VFU "Chernorizets Hrabar" - Smolyan branch - ELECTRONIC GOVERNANCE AND INTRODUCTION OF A SINGLE SYSTEM FOR EVALUATION AND CONTROL OF ACTIVITIES, IN THE PERFORMANCE OF SPECIALIZED CONTROL, BY THE AGENCY FOR SAIssue 13, 2020

Dr. Kostadin Yankov Markov, VFU "Chernorizets Hrabar", Smolyan branch - DIGITAL ADMINISTRATION AND APPROVAL OF INTERNAL RULES FOR RISK MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR IN THE ELECTRONIC ENVIRONMENT

Galina Momcheva, Teodora Bakardjieva, Antonina Ivanova - Varna Free University - Some Considerations on AI Security Training and Research on the way to Society 5.0

Issue 12, 2019

Галя Георгиева, Гергана Стефанова, Диляна Димова - VFUEvent SYSTEM - КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

Любослав Пирсафов - УЕБ-БАЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАНЕ НА SQL ЗАЯВКИ

Любослав Пирсафов - WEB-BASED INFORMATION SYSTEM FOR AUTOMATIC EVALUATION OF SQL QUERIES

Ivan Hristov - VOICE TV ASSISTANT APPLICATION

DESIGNING AND IMPLEMENTING A MONITORING AND AUTOMATION SYSTEM FOR THE MODERN HOME, BASED ON OPEN SOURCE TECHNOLOGIES

Ася Минчева - WEB ACCESSIBILITY FOR VISUALLY IMPAIRED PEOPLE

Милена Вълчева - ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF ONLINE PLATFORMS FOR FOOD ORDERS

Mаг. инж. Иво Владимиров Ракитин - СОФТУЕРИ С ОТВОРЕН КОД – ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТЯХIssue 11, 2018

Доц. д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши - ОТВОРЕНА НАУКА. ЧАСТ 3 – ОТВОРЕН ДОСТЪП И ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

Доц. д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши - ОТВОРЕНА НАУКА. ЧАСТ 2 – ОТВОРЕНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИ И ОТВОРЕНО РЕЦЕНЗИРАНЕ

Доц. д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши - ОТВОРЕНА НАУКА. ЧАСТ 1 – ОТВОРЕНИ ДАННИ И СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОДIssue 10

Борислав Пенев Димитров, магистър, докторант в катедра „АУПН” ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна Експерт ЗБУТ - „Електро монтажно управление” АД, гр. Търговище , Доц. д-р инж. мат. Мария Николова Брусева катедра „Информатика и икономика” ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна - ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ГРУПАТА И ВРЪЗКИТЕ ИМ С ДРУГИТЕ ОСНОВНИ ГРУПИ

Issue 7

О. А. Говоровская, к.ф.н. - Влияние информационной революции на качество высшего образования в Украине

инж. Олга Ангелова - "Многомишковата технология Envision в обучението по математика и информационни технологииIssue 6

ас. Елена Николаева Паунова и доц. дтн. Красимира Петрова Стоилова - Информационните технологии в помощ на изграждането на знанияIssue 5

ас. инж. Веселина Спасова - Съвременни тенденции в развитието на информационните системи, подпомагащи вземането на решения в управлението

гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева - Същност, интеграция и автоматизация с машъпиIssue 4

гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева - Visual Searching and CompressionIssue 2

Проф. д-р Теодора Бакърджиева - Ролята на управлението на знанието за електронното обучениеIssue 1

Проф. д-р Теодора Бакърджиева - Управлението на знания и електронното обучение