Mathematics, Statistics, Physics and Chemistry


Issue 7

Проф. д-р Дочо Дочев, Проф. д-р Здравко Славов, Гл. ас. д-р Йордан Петков, Ас. Ангел Генчев - От теория на игрите до теория на драмата

Проф. д-р Дочо Дочев, Проф. д-р Здравко Славов, Гл. ас. д-р Йордан Петков, Ас. Ангел Генчев - МетаигриIssue 6

Доц. д-р Здравко Димитров Славов - Математиката помага на справедливосттаIssue 3

Доц. д-р Здравко Славов, Христина Славова Еванс - Приложение на математиката в икономиката: хронология, знания, образование и професииIssue 2

Проф. д-р Дочо Дочев, Доц. д-р Здравко Славов, ст. ас. Йордан Петков - МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАНДАТИТЕ ПРИ ПРОПОРЦИОНАЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИ

Проф. д-р Дочо Дочев, Доц. д-р Здравко Славов, ст. ас. Йордан Петков - КРИТЕРИИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА БИЗНЕС РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РИСКIssue 1

Доц. д-р Здравко Славов - Мерки на различие и подобие при анализа на данни -->