Legal Sciences


Issue 12 - 2019

Ас. д-р Александра Йовчева Вълчева Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет - МЕЖДУНАРОДЕН ТРАФИК НА ХОРА

Olga Borisova PhD - NEW REQUIREMENTS FOR THE USE OF A EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT

Issue 10

Билегт Баянмунх Бор Санджа - СОЦИЕТАЛНАТА СИГУРНОСТ – КЛЮЧОВ АСПЕКТ НА СИГУРНОСТТА В ЕСIssue 9

Касимов А.А., кандидат юридических наук, доцент - НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ: АБСОЛЮТНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНАIssue 8

ПРАВЕН АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 1999 ГОДИНА ЗА АРЕСТ НА КОРАБИ - ВЛАДИМИР БОЯНОВ ВЪРБАНОВ

АРЕСТЪТ НА КОРАБИ ПО ИМУЩЕСТВЕНИ ИСКОВЕ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ - ВЛАДИМИР БОЯНОВ ВЪРБАНОВ

Инж. Йордан Любомиров Михайлов - Един предпазен колан, отговорност за два животаIssue 7

Баклан О.В., к. юр. н., доцент, профессор - Некоторые вопросы административно-правового обеспечения конкурентноспособности предприятий (на примере украины)Issue 6

Баклан О.В., к. юр. н., доцент, профессор - Предприятие как субъект и объект права

Проф. д.и.н. Огняна П. Хрисимова - Политиката на Европейския съюз по закрилата на правата на малцинствените общности

Todor Panaiotov Kolarov, Ph.D. - Confronting Terrorism in the European Union

Доц. д-р Масис Хаджолян - Конституционната политическа система на България (Аналитичен обзор)

Доц. д-р Масис Хаджолян и Теодора Гогова, студентка по право, V курс, ВСУ - Приложението на юридическото образование в националното и европейско културно пространствоIssue 4

доц. д-р Орлин Радев - Правното явление (Информационна интерпретация)Issue 3

Ас. Емилия Лилова - Значение на юридическата отговорност

Ас. Емилия Лилова - Многостранната природа на субективното право

Ас. Емилия Лилова - Основни функции на юридическата отговорност

Ас. Емилия Лилова - Субективното право като антитеза и корелат на Обективното право

Доц. д-р Масис Хаджолян - Развитие на правото в глобалния свят

Д-р Карлен Атанесян - От Стокхолм до Копенхаген – обзор на значими международни конференции на ООН по околната среда

д-р Антон Грозданов - Правна същност на публичния склад за зърно

Доц. д-р Масис Хаджолян - Духът на конституциятаIssue 2

д-р Антон Грозданов - Обща правна характеристика на договора за влог в публичен склад

Доц. д-р Масис Хаджолян - ТОЛЕРАНТНОСТТАIssue 1

Гл. ас. д-р Антон Грозданов - Правна същност на договора за стоков контрол

Доц. д-р Масис Хаджолян - Българската съдебна власт в системата на разделение на властите